Een mooi bedrijf verdient een goed opgeleide commissaris

Sinds kort volg ik de Commissarissencyclus bij Universiteit Nyenrode. Een pittige cursus, waarbij ik volle dagen in de collegebanken zit. Op aanraden van verschillende mensen uit mijn netwerk: “Daar moet je heen. Dan ga je echt begrijpen hoe bedrijven werken”.

Samen met zo’n dertig medecursisten dompel ik me onder in Corporate Governance Codes, waardebepalingen bij overnames en fusies, EBITDA, WACC, het belang van kasstromen, etc. De colleges van ervaren hoogleraren worden gelardeerd met verhalen uit de oude doos van doorgewinterde commissarissen. Toen een commissaris voortkwam uit een old boys-netwerk en er bij een goede maaltijd en een glas wijn cruciale beslissingen werden genomen.

Die tijd is voorbij. De rol van commissaris is door de grotere aansprakelijkheidsrisico’s en door veranderde wetgeving versterkt. En er komen nieuwe elementen bij, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die vanaf 1 januari 2023 voor alle grote en beursgenoteerde bedrijven verplicht is. Onder deze Europese duurzaamheidsrichtlijn moeten beursgenoteerde bedrijven duurzaamheidsgegevens en andere niet-financiële informatie rapporteren. Duurzaamheid is daarmee een verplicht onderwerp geworden aan de commissarissentafel. Tot mijn grote vreugde. Ook bij Nyenrode komt het daarom in de colleges en in de discussies aan bod.

Een ander interessant thema is de eigendomsstructuur van het bedrijf. Diverse voorbeelden uit de agro en food-wereld passeren de revue. Opvallend is het positieve geluid dat diverse hoogleraren laten horen over familiebedrijven. Juist bij dit type bedrijven is er ruimte voor langetermijninvesteringen en zijn plannen gericht op continuïteit van het bedrijf. Dat brengt rust in de bedrijfsvoering. Waar familiebedrijven dan vaak weer weinig aandacht voor hebben is de raad voor commissarissen, als die er al is.

En dat is zonde. Want in deze cyclus op de Universiteit van Nyenrode leer ik hoe waardevol het kan zijn voor een bedrijf om een raad voor commissarissen te hebben met leden die deskundig zijn, onafhankelijk denken en ontwikkelingen vanuit buiten naar binnen brengen. Duurzaamheid is daar er een van. Samen met mijn medestudenten bereiden we ons daarop voor. Ik zie uit naar de volgende collegedagen.

Recommended Posts