De drie grote trends in voedsel

Aan het begin van het nieuwe jaar zie ik veel berichten langskomen met de verwachtingen voor het komend jaar. Gezond leven is vaak het speerpunt. Dat is mooi, maar ik wil duurzaamheid niet vergeten. Op dat onderwerp zie ik gelukkig ook drie trends:

Plantaardig is volop in beweging. Er wordt hard gewerkt aan de Green Deal plantaardige eiwitgewassen. Ondertekening wordt verwacht het derde kwartaal. Deze Green Deal zal de teelt van eiwitgewassen in Nederland stimuleren. Ik zie in de retail en de foodservice het aandeel plantaardig in rap tempo toenemen. Het logo vegan verschijnt op steeds meer producten. Het voornemen in het regeerakkoord om het BTW-tarief op groente en fruit te verlagen zal zeker ten goede komen aan een plantaardig menu. Plantaardig voedsel levert een forse bijdrage aan een duurzaam voedselpatroon.

Ik verwacht dat biologisch flink gaat groeien, mede gestimuleerd door de Europese Farm to Fork-strategie. Het streven in die strategie is dat van alle Europese landbouwgrond in 2030 een kwart biologisch is. Ik zie veel voorbeelden waar voedselfabrikanten samenwerken met retail aan een groter en breder assortiment biologische producten. Het Ministerie van LNV komt met een Nationale Strategie Biologisch. De biologische sector met een nieuwe consumentencampagne. Mijns inziens mooie stappen richting een duurzamer voedselaanbod.

Lokaal voedsel wordt steeds geliefder. Iedereen zat veel thuis. Veel mensen zijn in hun eigen omgeving de boer opgegaan om daar eens te kijken wat er verbouwd wordt. En dat heeft geleid tot een sterke vraag naar lokaal voedsel: huisverkoop, streekboxen en online aanbod. Ook ik heb mijn tomaten gehaald in het Westland en koop de vis rechtstreeks van de afslag. De korte keten staat centraal in het lokale voedselbeleid dat provincies en gemeenten in de komende tijd opstellen. Zeker met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht verwacht ik dat de trend naar lokaal voedsel doorzet.

Kortom; ik ben blij met meer aandacht voor het lokale, biologische en plantaardige product.

Recommended Posts