Behoefte aan fysiek samenzijn blijft.

Enkele partners van Obsession waren onlangs uitgenodigd voor een ontbijtsessie. Zeg maar een focusgroep waar Obsession graag de dialoog mee aanging om vooruit te kijken. Wat als er straks weer meer kan? Belangrijkste conclusie: er is een schreeuwende behoefte aan evenementen om bij elkaar te komen. Ook niet onbelangrijk: partners verwachten dat deze evenementen veel meer gericht zullen zijn op de emotionele en zachte kant van het elkaar ontmoeten, van het echte contact. Evenementen met meer fun, teambuilding en het met elkaar doorleven van de kernwaarden van het bedrijf of organisatie.

Het was even schrikken in maart 2019. Voor Obsession bestond tot dan 95% van de activiteiten uit het organiseren van fysieke bijeenkomsten voor haar nationale en internationale partners. Zeker, bij de congressen voor grote associates was er vaak wel een digitale component (we spreken nu van een hybride opzet), maar het draaide altijd om de fysieke bijeenkomst, om het elkaar fysiek ontmoeten. Hans Klaver, Sales & Marketing Manager: ‘Ondernemend zijn zit in ons DNA, dus we hebben gelijk gereageerd. We hadden geluk voor organisaties te werken die altijd blijven communiceren. We zijn meegegaan met de behoefte om digitaal met elkaar in gesprek te blijven. We hebben samen met Solid en Beeldr een startup opgezet, Squares, waarmee digitale ontmoetingspleinen worden ontwikkeld. We gingen aan de slag met digitale en hybride events, wel altijd vanuit het oogpunt van live communicatie.’

‘Wij geloven nog steeds in de fysieke ontmoeting. Het is zo belangrijk om non verbale signalen op te pikken, om de wandelgangen te benutten, om echt contact te maken. Wij wilden weten wat de impact is van het ontbreken van fysiek contact op ons functioneren, de omzet en de bedrijfscultuur en onderzochten dit samen met DVJ Insights onder 1.331 werknemers en leidinggevenden. Wat blijkt? Een derde van de respondenten kampt door corona met een omzetdaling, en een overgrote meerderheid geeft aan dat dit mede komt door het gebrek aan fysiek contact.’

Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna de helft van Nederlandse werknemers en leidinggevenden met een negatieve blik terug kijkt op een jaar werken in coronatijd. Vooral het beperkte sociale contact, uitval van collega’s door ziekte of stress, en gebrek aan beurzen en events spelen ons parten. Bij een derde heeft corona geresulteerd in een omzetdaling. Het ontbreken van fysiek contact met collega’s en klanten speelt hierbij volgens 77% van de respondenten een rol. Een grote rol zelfs volgens 43%. Opvallend is bovendien dat het ontbreken van fysiek contact volgens een derde van de leidinggevenden leidt tot verwatering van de interne cultuur. Gerben Plasmeijer, eigenaar van Obsession en initiatiefnemer van het onderzoek: ‘Dit onderzoek laat zien hoe impactvol fysieke ontmoetingen zijn. Door elkaar te zien, te spreken en met elkaar te sparren ontstaan nieuwe ideeën en inzichten. Fysieke ontmoetingen tussen collega’s, maar ook met klanten en relaties zorgen ervoor dat organisaties zich verder kunnen ontwikkelen.’

Hans Klaver erkent dat digitaal werken zeker meerwaarde heeft. ‘Het is efficiënt, je bereikt een breder publiek, er komt veel data beschikbaar. Maar de zachte kant, de emotionele kracht van het fysiek samenzijn ontbreekt. Het belang daarvan wordt onderschat. We moeten nadenken over wat het Nieuwe Werken gaat betekenen. Kan het veranderende kantoor wel een ontmoetingsplek blijven voor inspiratie, innovatietrajecten en teammeetings? Events zijn een natuurlijk gevolg om in de hybridewerkvorm voor onderlinge ontmoetingen te zorgen. De behoefte om mensen samen te brengen blijft. Om cohesie te bewerkstelligen, samenwerking te bevorderen, innovatietrajecten succesvol te laten verlopen, elkaar te inspireren. De fysieke ontmoeting is daarin een onmisbare schakel. Ook hierin ga je de digitale component vaker terugzien. Denk aan inhoudelijke webinars of podcast in het voortraject. Of kleinschalige events waarbij een breder publiek bereikt wordt met een interactief platform. Dus ja de fysieke ontmoeting is daarin een onmisbare schakel, maar in de toekomst wel in een nieuwe mengvorm.’

Geen nieuws meer missen? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief!

Recommended Posts