Alignment realiseren door middel van communicatie, hoe doe je dat?

‘Klanten zullen nooit van je organisatie houden als je eigen medewerkers dat niet doen’, aldus Simon Sinek. Logisch ook, want medewerkers hebben direct contact met stakeholders en zorgen er voor dat de organisatieambities verwezenlijkt worden. Verder zorgen ze ervoor dat de belofte die de organisatie aan de buitenwereld doet waargemaakt wordt wat dus erg belangrijk is voor de reputatie van jouw organisatie. Medewerkers hebben een cruciale rol, maar hoe zorg je nou voor betrokkenheid van jouw medewerkers bij de organisatie? Deze betrokkenheid vormt namelijk de basis van alignment, het uiteindelijke doel. In deze blog geef ik je handvatten om alignment te realiseren door middel van communicatie, maar eerst wat betekenen deze begrippen überhaupt?

Allereerst is het belangrijk om te weten wat medewerkersbetrokkenheid precies betekent. Dit is de mate waarin medewerkers zich verbonden voelen met en geloof hebben in de organisatie. Dit begint met hun tevredenheid over het werk: in hoeverre voldoen de organisatie, de werkzaamheden en de werkomstandigheden aan de verwachtingen van de medewerkers? Betrokkenheid gaat echter een stap verder en zorgt voor toewijding op de langere termijn. Dit leidt vaak tot een daling van verzuim, incidenten en juist een verhoging van de productiviteit, omzet, kwaliteit en klanttevredenheid. Bovendien raden medewerkers de organisatie eerder in hun eigen netwerk aan als werkgever en promoten zij de producten en diensten eerder. Het zijn dus eigenlijk niet alleen medewerkers die hun werk goed doen, maar tegelijkertijd belangrijke ambassadeurs. Een typische win-win situatie toch? Helaas blijkt uit onderzoek dat een schokkende 9% van de werkende nederlanders zich betrokken voelt bij hun werk. In de praktijk blijkt dat organisaties nog niet genoeg moeite doen om medewerkers actief te betrekken. Het besef dat betrokkenheid tweerichtingsverkeer is blijkt nog onvoldoende aanwezig te zijn. Des te meer reden voor jou om er direct mee aan de slag te gaan!

Medewerkersbetrokkenheid in kaart brengen
Toch is betrokkenheid een redelijk abstract begrip, dus hoe breng je het binnen jouw bedrijf nou in kaart? Een handige tool om de betrokkenheid bij medewerkers binnen jouw organisatie te meten is de: engagement pyramid van Gallup. Dit is wereldwijd het meest gebruikte onderzoeksinstrument voor het meten van medewerkersbetrokkenheid. Het is een survey die bestaat uit 12 simpele vragen waar een percentage uitkomt dat veel zegt over hoe betrokken medewerkers zich voelen bij de organisatie. Zie de afbeelding hieronder voor de exacte vragen, loop als leidinggevende de lijst eens zelf na en stel jezelf iedere keer de vraag, wat zou ik er zelf aan kunnen doen om de score bij iedere vraag te verhogen? Wees eens lekker kritisch op jezelf, want hoe hoger de betrokkenheid, hoe eerder je alignment kan realiseren!

En alignment, wat is dat?
Alignment betekent in het nederlands uitlijning of nog beter, het op één lijn brengen van verschillende zaken. Aligned medewerkers weten hoe zij met hun expertise waarde kunnen toevoegen aan de doelstellingen en ambities van de organisatie. Vanuit hun betrokkenheid zijn ze bereid hier actief aan bij te dragen. Om dit te bereiken is het dus erg belangrijk dat medewerkers zich op de eerste plaats betrokken voelen bij de organisatie en zich verbonden voelen met met haar verhaal en ambitie. Als zij bijdragen aan dat verhaal geeft dat voldoening of zingeving. Aan alignment werken is eigenlijk niets anders dan werken aan een relatie waar beide partijen iets aan hebben. Deze relatie is een randvoorwaarde voor alignment. De medewerker en de organisatie kunnen elkaar versterken als zij een gesprek voeren met elkaar. Een gesprek over onderwerpen als: waar staat de organisatie voor en wat kan de medewerker daaraan toevoegen? Welke drijfveren heeft de medewerker? En hoe kan de organisatie hem stimuleren om elke dag het beste van zichzelf te geven? Toch is relaties met medewerkers verdiepen tegenwoordig niet meer zo eenvoudig door verschillende ontwikkelingen. Je kan hierbij denken aan: digitalisering, horizontalisering, transparantie, flexibilisering, duurzaamheid en zingeving. Ondanks dit is het niet onmogelijk en ook zeker niet onbelangrijk!

Communicatie inzetten om alignment te realiseren
Voor het realiseren van alignment moet je allereerst je interne communicatie goed op orde hebben. Als deze interne communicatie binnen een organisatie namelijk goed is afgestemd, zorgt dat ervoor dat alle medewerkers vanuit één vertrekpunt hetzelfde doel nastreven. Organisaties die succesvol zijn maken dus bewuste keuzes; ze werken vanuit een eenduidig verhaal dat duiding en richting geeft aan medewerkers. Op deze manier ontstaat een soort kompas waarin de visie, cultuur en waarden van organisatie en medewerkers samenkomen. Dit vormt een krachtig sturingsinstrument voor alle communicatie, extern én intern. Of het nu gaat om de tekst in het contract van een nieuwe medewerker, het ontwikkelen van interne communicatiemiddelen, het jaarverslag of het intranet. Er zijn een aantal hoofdactiviteiten die de communicatie (HR) afdeling hebben in alignment, namelijk:

  1. Informeren

Wees duidelijk in wat je wilt vertellen. De strategie wordt verwoord in een helder verhaal. Een verhaal informeert medewerkers over de richting van de organisatie, inspireert om hier samen voor te gaan en is in de praktijk toepasbaar en gericht op de dialoog aangaan.

  1. Betrekken

Bedenk in  hoeverre medewerkers kunnen meedenken over de strategie en worden zij betrokken bij de besluitvorming? Dit draagt namelijk bij aan alignment. Als medewerkers kunnen meedenken en meebeslissen, ontstaat er namelijk eigenaarschap en ondernemerschap in hun eigen werk. Wees oprecht bereid om iets te doen met reacties van medewerkers.

  1. Positioneren

Hoe een bepaalde boodschap gebracht wordt, is in grote mate bepalend of de (potentiële) medewerker erachter staat. Hoe krijgt het betekenis in het hoofd en in het dagelijkse werk van de medewerker? Voelt hij zich aangesproken? Dit heeft alles te maken met de manier waarop en met welke regelmaat het verhaal verteld wordt, en hoe het vervolgens medewerkers raakt.

  1. Activeren

Nu nog het verhaal echt tot leven laten komen, maar hoe doe je dit? Dat medewerkers ervaren dat ze bijdragen aan het succes van de organisatie? Door het leveren van bewijs, zoals best practices en resultaten resultaten van strategische doelstellingen kan je medewerkers al prima activeren.

  1. Motiveren

Op wat kleinere schaal kan je medewerkers motiveren met het aangaan van de dialoog over de concretisering van de strategie of het vieren van successen. Maar ook op grotere school door cultuurverandering (indien nodig), leiderschapsprogramma’s en het in de praktijk brengen van goed werkgeverschap.

  1. Faciliteren

Alle middelen en randvoorwaarden worden in het werk gesteld zodat iedereen na het delen van het verhaal of de strategie concreet aan de slag kan met zijn eigen bijdrage. Dat gaat van management tools tot processen en systemen.


Al met al is het belangrijk om betrokkenheid als een stap dichterbij alignment te zien. Betrokkenheid creëren is niet eenvoudig, maar het is ook niet onmogelijk als je de interne communicatie op orde hebt. Een wat persoonlijkere benadering werkt al erg goed. De huidige betrokkenheid is eenvoudig in kaart te brengen met de engagement pyramid van Gallup. Waar hebben de medewerkers behoefte aan? Wat motiveert hen? Op den duur zullen medewerkers vanuit hun expertise waarde toevoegen aan jouw organisatie. Oftewel alignment!

Zeven tips voor goede marketing op social media!

Snapchat, Instagram, Facebook, Tiktok, LinkedIn. Allemaal social media platformen waar je ongetwijfeld weleens van gehoord hebt. Dat social media tegenwoordig een grote impact op ons leven heeft is een feit. Alleen al in Nederland heeft ruim 86% een social media-kanaal. Dit is ook logisch, want het is vermakelijk en voorziet in de menselijke behoefte aan contact. Ook een groeiende groep ondernemers zien de voordelen van social media en gebruiken deze media als marketingtool. Voordelen zoals: de laagdrempeligheid, groot bereik, lage kosten, rechtstreekse interactie met een gekozen doelgroep, netwerk opbouwen en zo gaat het lijstje nog even door. Als je dit goed aanpakt kan het een krachtig marketingmiddel zijn voor de promotie van jouw bedrijf of product, maar dat moet je ook wel écht goed doen. In deze blog komen dan ook zeven tips voor goede marketing op social media aan bod. Door deze tips toe te passen maak jij een vliegende start op social media!

Allereerst wat houdt social media marketing precies in? Social media marketing (SMM) is een marketingtool waarbij één of meerdere social media platformen worden ingezet om de marketing (communicatie) doelstellingen van een onderneming te realiseren. Deze interactieve vorm van marketing is gericht op het aangaan van de dialoog met klanten en potentiële klanten. Een groot deel van deze klanten bevinden zich online en daarom is social media uitermate geschikt om met hen te communiceren. Je bevindt je namelijk altijd in de broekzak van jouw doelgroep. SMM is echter een middel en geen doel op zich. Het inzetten van social media is dus alleen aan te raden als het bedrijf en de markt hier geschikt voor zijn. Wees je hier bewust van!

#1 Weet wie je doelgroep is! 

Met de content die je plaatst wil je vaak een specifieke doelgroep bereiken. Een bepaalde leeftijdscategorie, bepaalde interesses, uitgavenpatroon of noem het maar op. Het moet in ieder geval interessant zijn voor de doelgroep. Doe dan ook eerst grondig onderzoek naar je doelgroep. Op welk social media platform spenderen zij de meeste tijd? Wat zijn hun interesses? Wat voor soort content houdt hen bezig? Antwoorden op dit soort vragen zijn cruciaal voordat je begint met social media. Instagram, Snapchat of Tiktok kun je bijvoorbeeld erg goed inzetten om gebruikers tussen de 6-29 jaar te bereiken met speelse content. Als je jouw merk in beeld kunt vertellen zit je helemaal goed met deze kanalen. Een kleine kanttekening bij Tiktok is dat het niet is voor merken die zich jong willen profileren, maar juist voor de merken die daadwerkelijk jong zijn. Hoewel Facebook nog steeds het grootste social media platform ter wereld is, daalt de populariteit onder jongeren. Ondanks dit kan je met Facebook een doelgroep tussen de 30-64 prima bereiken. Het is ideaal om een ‘community’ te bouwen en jouw merk binnen deze groep te promoten. Ten slotte LinkedIn, het platform waar je voornamelijk hoogopgeleiden vindt (HBO of hoger). De grootste groep gebruikers in Nederland is tussen de 20-39 jaar, maar veel 40-64 jarigen kan je hier ook prima mee bereiken. Houdt het altijd zakelijk als je dit kanaal gebruikt!

 

#2 Wees consistent met het posten!

Vaak worden volgers bij de opstart van een social media account doodgegooid met content, maar zwakt dit al af naar enkele weken. Het is juist de kunst om consistent waardevolle content te blijven delen. Uit het oog, is uit het hart lijkt slechts een spreekwoord, maar het is de harde waarheid. Veel berichten omdat je  een promotie of event hebt en daarna weken  niets delen is niet effectief. Spreid het liever en maak desnoods een contentkalender om er zeker van te zijn dat je altijd voldoende content hebt om te plaatsen. Een inspirerende quote die hier goed bij aansluit is ‘content builds relationships. Relationships are built on trust. Trust drives revenue.’ Blijf onder de aandacht bij jouw doelgroep is de boodschap.

 

#3 Wees sociaal en zorg voor tweerichtingsverkeer!

Social media wordt door veel bedrijven alleen maar ingezet als zendkanaal. Vaak wordt gedacht dat hoe ‘harder’ je roept en hoe meer mensen het ‘horen’, hoe beter het effect zal zijn. Eenrichtingsverkeer dus, maar dit is niet zo en werkt juist averechts. Social media is geen digitale reclamefolder, maar eerder een handig kanaal om een hechte band op te bouwen met jouw doelgroep. Dat het allemaal online is betekent niet dat omgangsvormen vergeten moeten worden. Als je bijvoorbeeld in een winkel iets vraagt aan een medewerker krijg je direct antwoord of in ieder geval zo snel mogelijk. Geen reactie geven zou onbeleefd zijn en kost je als ondernemer minstens één klant. Online verandert er niet heel veel, dus wees ook echt sociaal. Anders zou het waarschijnlijk ‘asocial media’ heten!

 

#4 Post niet ondoordacht!

Een fout die veel ondernemers maken is dat ze te vaak ‘gewoon’ een bericht plaatsen om de aandacht van klanten niet te verliezen. Hier zit echter geen strategisch plan achter, wat juist belangrijk is. Een goede social media strategie gaat uit van doelstellingen en een doelgroep.  Zorg dat er een logica achter jouw posts zit. Wees relevant, origineel en speel slim in op de behoeften van jouw doelgroep. Dat is namelijk precies wat ervoor zorgt dat jouw klanten terug blijven komen en ook dat je nieuwe klanten aantrekt. Of je nu wilt informeren, overtuigen of amuseren, zorg dat er een tactiek achter zit.

 

#5 Zorg dat je adverteert!

Het plaatsen van content leidt helaas niet automatisch tot meer bekendheid op social media. Wel vergroot het je zichtbaarheid en hebben klanten een beeld bij jouw bedrijf en wat je te bieden hebt. Het enige probleem is dat deze berichten alleen gezien worden door mensen die jouw pagina volgen of geliked hebben. Dit kunnen dan zelfs mensen zijn die niet eens binnen jouw doelgroep vallen. Je bent dus onvoldoende zichtbaar als je alleen ‘gratis’ post. Adverteren op social media is dan ook een ware investering. Je kan op basis van: bepaalde profielkenmerken, activiteiten, interesses etc. heel specifiek targeten wie jouw advertentie te zien krijgt. Het kost je wat, maar levert vaak nieuwe volgers op.

 

#6 Doe wat met je statistieken!

Om bij te houden hoe je het doet, is het uitermate belangrijk om je statistieken van tijd tot tijd  te analyseren. Meten is immers weten!  Kijk eens goed naar je Key Performance Indicators (KPI’s). Hierbij kun je denken aan: je volgers aantal, kliks naar de website, het gemiddelde aantal views, het aantal unieke bezoekers, impressies van je profiel enzovoort. Deze statistieken geven je een goed inzicht in wat nou wel en niet werkt bij jouw doelgroep qua content, moment van posten en veelheid aan berichten. Vervolgens kan je daar op inspelen.

 

#7 Maak gebruik van hashtags!

Om het beste uit jouw social media-kanalen te halen en meer interactie uit te lokken, werk je onderaan je berichten met hashtags. Het gebruik van deze hashtags zorgt voor maar liefst 12,6% meer engagement dan dezelfde post zonder deze hashtag. Denk eens terug aan de #MeToo beweging die in 2017 ineens op gang kwam. Veel mensen konden zich in deze hashtag vinden en hadden eerder het gevoel deel uit te maken van een groep. zo werkt het ook met veel andere hashtags! Hiernaast creëert het een goed beeld bij jouw merk, omdat je hiermee letterlijk uitleg en duiding geeft over en waar jouw merk voor staat. Houd het kort maar krachtig, wees origineel en zorg dat het relevant is binnen jouw branche. Probeer dus niet ‘mee te liften’ op het succes van hashtags die door anderen zijn bedacht. Houdt het relevant door alleen tags te gebruiken die bij de post passen en waar jouw ‘ideale klanten’ op zoeken, want zo ben je namelijk beter vindbaar voor hen. Gebruik maximaal 3 hashtags per post, want het kan ook tot ergernissen bij andere social media gebruikers leiden. Dit komt wanhopig over en kan gefilterd worden als spam. Wees dus lekker creatief, maar met mate!

De Vaya Visitor App, een verrijking voor jouw event!

Een wereldwijde impact! Dat is het gevolg van COVID-19 waar we de afgelopen jaren vrijwel iedere dag mee geconfronteerd werden. Vooral de evenementenbranche die ruim 1,5 jaar stil lag heeft het zwaar te verduren gehad. Toch heeft deze periode ook nieuwe deuren geopend.  De term ‘hybride event’ bijvoorbeeld was voor de pandemie nog relatief onbekend, maar deze vorm van events organiseren heeft sindsdien een vlucht genomen. Gedeeltelijk fysiek en gedeeltelijk online wil dit zeggen. Verbinding met en tussen bezoekers is alleen niet altijd gegarandeerd bij deze vorm van events organiseren. Hoe maak je jouw (hybride) event nou interactiever? Met de Vaya Visitor App natuurlijk! Hiermee verbind je bezoekers voor, tijdens en zelfs na jouw event. Op 22 september kom Michiel Droog, mede eigenaar van Invitado, langs bij Beeld & Geluid in Den Haag om de voordelen van deze app toe te lichten tijdens de club BENG netwerklunch. Lees gauw verder en meld je aan voor onze netwerklunch!

De Vaya Visitor App is interactief, hybride, op alle fronten flexibel en biedt tal van mogelijkheden voor zowel jouw als je bezoekers. Je bepaald grootendeels zelf de mogelijkheden, informatie en het menu dat bezoekers van jouw event  te zien krijgen. Specialisten configureren de app voor jouw event en passen daarbij ook de bijbehorende huisstijl toe. Nadat deze ‘basis’ is gelegd heb jij de touwtjes in handen! Je kunt eenvoudig jouw eigen content plaatsen en beheren om bezoekers enthousiast te houden voor, tijdens en na jouw event. De laagdrempeligheid van deze app zorgt ervoor dat iedereen er mee aan de slag kan. ‘De pandemie heeft er bij veel klanten helaas behoorlijk ingehakt,’ aldus Michiel Droog. Invitado heeft dan ook bewust de keuze gemaakt om twee versies te lanceren met als resultaat dat deze app erg betaalbaar is. Ook met een beperkt budget!

Welke versie kies jij?

Hoe flexibel jij de app kan inzetten begint bij de keuze welke versie je kiest. Ga je voor de basisversie die al in de app geïntegreerd is of de add-on variant? Als je voor de voordelige basis variant kiest, kunnen bezoekers zelf de Vaya Visitor app installeren vanuit de app store op hun telefoon. Zij krijgen vervolgens een overzicht van events die eraan komen waarbij ze dan jouw event, beurs of congres kiezen. Ze komen dan (evt. na inloggen) in de online omgeving van jouw event met jouw menu, informatie en natuurlijk huisstijl!
Kies je voor de add-on versie, dan publiceert Invitado jouw eigen app in app stores met natuurlijk jouw app icon en beschrijving. Hierbij bewaakt Invitado de strikte richtlijnen en technische specificaties van Apple en Google. Binnen jouw eigen app kunnen zoveel events voor je aangemaakt worden als je maar wilt. De styling kan per event worden aangepast en elk event is desgewenst af te schermen met een login. Hoe tof is dat?

Mogelijkheden van deze app
Tja je denkt nu waarschijnlijk: leuk en aardig, maar wat kan ik nou precies met die Vaya Visitor App? Om te beginnen heb je de mogelijkheid om allerlei informatie over het evenement gemakkelijk en overzichtelijk te delen met bezoekers. Hierbij kan je denken aan: het programma, sessie-informatie, een floorplan en pagina’s voor exposanten/sprekers. Met de bezoekerslijst in de app zorg je voor meer interactie in de vorm van een chatfunctie waarbij je bezoekers de mogelijkheid biedt al voor het event te netwerken. Verder hebben bezoekers de mogelijkheid om hun eigen overzichtspagina samen te stellen via zogenaamde bookmarks. Aanvullende interactie, zoals live polls, wordclouds, een Q&A en zelfs een complete quiz kan via een add on aan de app worden toegevoegd. De resultaten kunnen door de AV-specialist op locatie direct op de schermen in de zaal worden getoond. Bij hybride events via het online eventplatform Transmisión Livestreams van Invitado kunnen de fysiek aanwezige bezoekers en de deelnemers thuis zelfs simultaan meedoen met dezelfde interactie. ‘Daarmee zorg je voor verbinding binnen je hybride event’,  licht Droog toe. Zo heeft deze app nog een tal van andere functies die jouw event een flinke upgrade kunnen geven!

De Vaya Visitor App steekt het woord hybride event in gloednieuw nieuw jasje. Nog niet overtuigd? Zorg dan dat jij bij ons club BENG netwerklunch bent op donderdag 22 september. Mede-eigenaar van Invitado Michiel Droog komt namelijk het doel en alle functies van deze gloednieuwe app toe lichten. We hopen je dan te zien!

Data najaarse events club BENG bekend!

Het moment is eindelijk daar! Vol enthousiasme maken we de planning van onze events in het najaar bekend. Een programma vol variatie, dus er zit zeker een interessant  evenement voor je tussen! Voor leden zijn onze events geheel gratis (inclusief hapjes en drankjes). Niet-leden kunnen hun ticket per event bestellen op Agenda Beeld & Geluid.

Netwerklunch We trappen af met een netwerklunch op 22 september. De vijfde editie alweer bij Beeld & Geluid in Den Haag. Deze heerlijke lunch, die verzorgd wordt door Karsten & Kuiper, is perfect om kennis uit te wisselen met vakgenoten onder het genot van een hapje en een drankje. Ook als jij wilt bouwen aan jouw netwerk is deze lunch perfect voor jou. Ben je al lid van club BENG en klinkt dit nou interessant? Twijfel dan niet en meld je aan. Als je nog geen lid bent kun je via deze link je tickets kopen!

Club BENG college
Professional of niet, op 4 oktober ben je gewoon weer een student! Met club BENG college nemen wij je weer mee naar de collegezaal. We nodigen speciaal voor dit event een hoogleraar, universitair docent of lector uit die je uitleg geeft over een bepaald onderwerp op wetenschappelijk niveau. Uiteraard een onderwerp dat past bij je werkzaamheden. Dus vergeet je laptop of notitieblok niet mee te nemen, want het wordt weer leerzaam. Klik hier om je aan te melden voor het college als je al lid bent van club BENG. Nog geen lid? Geen probleem, bestel je tickets dan eenvoudig via deze link!

Kennisevent
We sluiten het najaar samen af met ons kennisevent op 10 november. De derde editie alweer. We hebben diverse inspirerende sprekers uitgenodigd die je alles vertellen over de laatste ontwikkelingen en trends in ons vakgebied. Het wordt weer een waardevolle middag. Meld je via deze link aan als je lid bent van club BENG. Als je nog geen lid bent, maar dit kennisevent graag wilt bijwonen kun je hier je tickets aanschaffen!

Ken jij event-, marketing en communicatieprofessionals in de regio Den Haag die wel behoefte hebben aan kennis en inspiratie of hun netwerk willen vergroten? Aarzel dan niet en nodig ze uit om ook lid te worden of een van onze events bij te wonen, want delen is vermenigvuldigen! We gaan er samen een inspirerend najaar van maken. Wie neem jij mee?

HNT: ‘Grootste theatergezelschap van Nederland.’

In 2017 fuseerden drie organisaties – de Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui en het Nationaal Toneel/NT jong – tot Het Nationaal Theater (HNT). Hier maken kinderen, jongeren en volwassenen steeds opnieuw kennis met theater. De eigen theatermakers van HNT maken eigen voorstellingen, daarnaast is er ruimte in het programma voor externe voorstellingen. Voorstellingen die je kijk op de wereld veranderen, voorstellingen om je in thuis te voelen.

‘Dat is onze corebusiness’ vertelt de stralende Adinda Pluimer, samen met Saskia Malanczuk binnen HNT verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten (Events & Verhuur) en dienstverlening. ‘Daarnaast bieden de drie theaters en hun nevenruimten natuurlijk volop mogelijkheden voor zakelijke events of andere culturele of particuliere activiteiten. Die ruimten bieden volop mogelijkheden en daar laten we mensen graag mee kennis maken.’

Drie theaters

‘Met de Koninklijke Schouwburg, het Theater aan het Spui en Zaal 3 beschikken we over drie theaters in hartje Den Haag, dat is uniek natuurlijk. Daarbij hebben we foyers en andere zalen. Van een webinar tot een congres en van een online talkshow tot een bruiloft: samen zoeken we naar de ideale zaal en maken we van jouw event een succes.’ Adinda benadrukt dat de voorstellingen uiteraard prioriteit in de programmering hebben. ‘Maar er blijven nog voldoende mogelijkheden over. Zo hebben we de komende jaren plaats gemaakt voor twee grote belangrijke events. De nationale veteranen dag, eind juni. En de Troonrede in september, nu deze door de verbouw en renovatie van het Binnenhof voorlopig niet in de Ridderzaal kan plaatsvinden. Verder is veel mogelijk, dat maakt ons werk ook zo afwisselend en boeiend. Naast zakelijk events bieden we plaats aan culturele activiteiten zoals voor amateurgezelschappen. We hosten bruiloften, feesten en zelfs een uitvaart komt voor. Als dit een wens is van iemand met een overtuigende binding met het theater dan vind ik het wel iets moois en ontroerends hebben om een laatste afscheid hier te organiseren.’

Club BENG
Ondanks die vele mogelijkheden moet Adinda best vaak nee verkopen. ‘Klopt, we kunnen niet alle aanvragen honoreren. Dan is het fijn om een alternatief te kunnen bieden. Club BENG biedt een netwerk dat vooral op het Haagse is gericht. We zijn partner geworden om zo connecties te maken met andere partijen en het aanbod binnen Den Haag goed te leren kennen. Ik vind die cross-over met andere locaties en de korte lijnen die ontstaan belangrijk en zeker meerwaarde hebben.’

Amare: ‘Huis voor cultuur, educatie, events en ontmoeting.’

Amare is zeer multifunctioneel. Zo brengt Amare de mooiste muziek- en dansvoorstellingen en wordt een huis voor heel Den Haag. In een steeds diverser wordende stad en samenleving zet Amare in op een veelkleurig programma, op inclusiviteit en op ontmoeting. Amare is een huis voor de podiumkunsten. Vier organisaties vinden hier hun onderkomen, namelijk Stichting Amare (voorheen het Zuiderstrandtheater), het Koninklijk Conservatorium, Nederlands Dans Theater en het Residentie Orkest Den Haag. En, niet op de laatste plaats, is Amare hét nieuwe theater- en congrescentrum van Nederland. Met twee grote theaterzalen en een intiemere zaal biedt Amare een zee aan ruimte voor congressen en evenementen tot wel 2700 bezoekers. Samen met 4 verschillende foyers, 7 vergaderruimtes en de tegenovergelegen Nieuwe Kerk is er een scala aan mogelijkheden voor ieder business event.

Voor die zakelijke kant van Amare is eventmanager Judith Ravensbergen, samen met twee collega’s, verantwoordelijk. Judith: ‘Wij richten ons op alle zakelijke events binnen Amare. Want naast de concerten en de culturele opdracht die we hebben naar de stad is er ook de opgave om financieel rendement te behalen met onder andere zakelijke verhuur. Gezien de potentie van Amare met haar unieke ruimtes en mogelijkheden gaat dit zeker lukken. Amare is er voor iedereen en ontvangt iedereen gastvrij.’

Uit de startblokken

‘Vergeet niet dat we nog maar net uit de startblokken zijn. We zijn vanaf september 2021 open, echter vrijwel direct werden we geconfronteerd met een lockdown. We zijn een nieuwe, frisse organisatie. Ikzelf ben in december 2021 gestart als eventmanager. We zijn nog enorm aan het leren en aan het ontdekken wat er allemaal kan in dit bijzondere gebouw. Ik kijk terug op diverse geslaagde events vanaf begin dit jaar: een benefiet gala, meerdere grote plenaire congressen tot wel 3000 personen over de dag verspreid, borrels, recepties, ontvangsten, diners. Werkelijk van alles. Zo blijkt de frisse en lichte Amare Studio, mede door de inschuifbare tribune en met ruimte tot wel 250 personen, zeer gewild. Kortom, we staan met z’n allen te springen om lekker aan de slag te gaan en Amare in alle hoeken en gaten als congreslocatie te ontdekken’, vertelt Judith enthousiast.

Partner Club BENG

Onlangs is Amare partner geworden van Club BENG. Judith: ‘Een tijdje terug was Hylke Thiry van Beeld & Geluid hier met enkele van zijn collega’s. We denken dat we elkaar als locaties kunnen aanvullen. Soms past iets beter bij de ene dan bij de andere locatie. Door elkaar en elkaars locatie te kennen verwijs je gemakkelijker door. Zo heeft de stad er uiteindelijk voordeel van. Tijdens dat bezoek kwam ook het netwerk van communicatie-professionals Club BENG ter sprake. Hoewel ik niet direct overtuigd was, al dat netwerken kost veel tijd en vraagt dus om een zorgvuldige afweging, triggerde me het idee om partner te worden toch. Juist omdat kennisdelen centraal staat bij Club BENG. Elkaar inspireren en motiveren spreekt me erg aan. En praktisch gesproken is er weinig reistijd omdat de verschillende programmaonderdelen van Club BENG dicht bij huis zijn. Vandaar herken je in Amare een overtuigd partner.’

Joost van Steenhardt Carré, Founder/producer bij Objektiv, visuele content

“Wat ik van Club BENG verwacht? Dat ik een groep mensen tref die elkaar in het werk en onze  functies kunnen versterken  en inspireren om het nog beter te gaan doen. Ook verwacht ik een relevante uitbreiding van ons netwerk.

Binnen het brede werkveld van de events, marketing en communicatie zijn er verschillende expertises, die allemaal wel een snijvlak hebben met ons werk bij Objektiv, het maken van visuele content. Wij kunnen anderen inspireren met video. Anderen kunnen ons juist weer inspireren om onze expertise nog beter te maken en verder uit te breiden.

Als je beter wil worden in je vak en meer mensen wil leren kennen die in je vak actief zijn, word dan vooral lid van Club BENG.”

Jessica Groeneveld, Account Executive bij Auke communicatie

“Club BENG is een nieuwe, frisse netwerkclub in Den Haag, waarbij het in de eerste plaats draait om samenwerking. Deelnemers zijn gericht op de inhoud, actuele onderwerpen en kennisdeling, ik verwacht dan ook diepgang en het zoeken naar win-win situaties. Anders dan bij netwerkclubs waar het gaat om business en visitekaartjes uitwisselen. Dat heeft geen meerwaarde voor mij. 

Natuurlijk drinken we bij Club BENG ook dat biertje of wijntje en is het heel gezellig. Nieuwe leden geven we aandacht en een passende introductie. Zo voorkomen we dat ze plompverloren in een hoekje staan of alleen mensen opzoeken die ze al kennen. In de Haagse Communicatie Kring (HCK), waar ik in het bestuur zat, hebben we hier goede ervaringen mee opgedaan. 

Kennis delen doen we in verschillende bijeenkomsten en werkvormen. Ik zou het fijn vinden als we een leuke mengelmoes van professionals uit het Haagse en omgeving hebben, van de marketingdeskundige van het Mauritshuis, de verantwoordelijke voor de exploitatie van de abri’s tot de tekstschrijver, om enkele voorbeelden te noemen. Zodat kennis delen vanuit vele invalshoeken en synergie verzekerd is.”

Suzanne van de Pijll, Managing Partner bij Schuttelaar & Partners

Suzanne van der Pijll, Managing Partner bij Schuttelaar & Partners: “Communicatie in de breedste zin van het woord (marketing, PR, enz.) is enorm in ontwikkeling. Het is prettig en goed die ontwikkelingen te toetsen, met elkaar te sparren en van elkaar te leren. In dit opzicht is de start van Club BENG goed getimed.

Een van de ontwikkelingen die ik zie is dat we veel meer gaan specialiseren. Film, podcasts, social media, vlogs; het zijn vakgebieden in opkomst. Een andere ontwikkeling is die van influencers: we zien dat veel van hen betaald worden voor hun content. Hoe afhankelijk zijn ze dan nog, hoe waarheidsgetrouw is hun content? Dit bijvoorbeeld in relatie tot fake news. 

“Het is mooi als Club BENG ertoe bijdraagt dat we in het Haagse of de Haagse regio gezamenlijk optrekken. En dat we onze professionaliteit en kennis door ontwikkelen. Of professionals bereid zijn niet alleen te halen maar ook te brengen? Als je niet bereid bent om kennis te delen dan is er geen plaats voor je binnen Club BENG.”