Bijdragen aan het Klimaatakkoord van Parijs: Greenbookings en de rol van evenementenlocaties.

Het Klimaatakkoord van Parijs heeft wereldwijd de aandacht gevestigd op de urgente noodzaak om klimaatverandering aan te pakken. Als evenementenlocaties dragen wij een belangrijke verantwoordelijkheid om ons steentje bij te dragen aan het behalen van de ambitieuze doelen die in dit akkoord zijn gesteld. Greenbookings biedt locaties een concrete en transparante manier om hun bijdrage te leveren aan de CO2-compensatie van evenementen. In dit blogartikel gaan we dieper in op het Klimaatakkoord van Parijs en de rol van Greenbookings in het stimuleren van duurzame praktijken binnen de evenementensector.

Het Klimaatakkoord van Parijs:

Het Klimaatakkoord van Parijs, dat in 2015 werd gesloten, heeft als hoofddoel om de wereldwijde netto CO2-uitstoot tegen 2030 met 45% te verminderen ten opzichte van 2010. Dit akkoord is een belangrijke mijlpaal in de internationale inspanningen om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius en te streven naar 1,5 graden Celsius. Het akkoord erkent dat de gevolgen van klimaatverandering een wereldwijde uitdaging vormen die een gezamenlijke aanpak vereist.

De rol van evenementenlocaties:

Als evenementenlocaties hebben we de mogelijkheid om een significante bijdrage te leveren aan het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Evenementen veroorzaken immers een aanzienlijke CO2-uitstoot, niet alleen door de activiteiten op de locaties zelf, maar ook door gerelateerde reisbewegingen, diensten en leveringen. Het is onze verantwoordelijkheid om duurzame praktijken te omarmen en actief bij te dragen aan de vermindering van deze uitstoot.

Greenbookings en CO2-compensatie:

Greenbookings biedt evenementenlocaties een praktische en transparante oplossing om hun CO2-uitstoot te compenseren. Via ons systeem wordt automatisch 0,5% van het totale orderbedrag van een boeking gereserveerd voor het planten van bomen. Op deze manier dragen we bij aan het vastleggen van CO2 en het bevorderen van een gezonder klimaat. Daarnaast bieden we locaties de mogelijkheid om handmatig extra bomen te planten als de opdrachtgever dit wenst, waardoor ze nog meer kunnen bijdragen aan de CO2-compensatie.

Stimuleren van duurzame praktijken:

Naast het CO2-compensatieaspect stimuleert Greenbookings ook duurzame praktijken en bewustwording binnen de evenementensector. Door deel te nemen aan ons initiatief kunnen locaties laten zien dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en actief bijdragen aan een groen en duurzaam evenement. Greenbookings voorziet aangesloten locaties van deelnemerscertificaten en logo’s, die ze kunnen gebruiken om te laten zien dat ze deelnemen aan ons initiatief en bijdragen aan het milieu. Daarnaast ontvangen locaties per evenement een certificaat met daarop het aantal geplante bomen, dat ze aan de boeker kunnen overhandigen als tastbaar bewijs van hun duurzame inzet.

Bewustwording en transparantie zijn essentiële pijlers van Greenbookings. Zodra de getallen in ons systeem zijn ingevoerd, kunnen opdrachtgevers online zien hoeveel bomen er zijn geplant, zowel op de specifieke locatie als in combinatie met de geplante bomen bij andere deelnemende locaties. Op deze manier creëren we een gemeenschap van locaties die zich samen inzetten voor een groene en gezonde wereld.

Door deel te nemen aan Greenbookings en het planten van bomen draagt elke evenementenlocatie direct bij aan het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Samen kunnen we de CO2-uitstoot verminderen, de biodiversiteit bevorderen en de leefomstandigheden op onze planeet verbeteren.

Conclusie:

Het Klimaatakkoord van Parijs heeft ons allen opgeroepen om actie te ondernemen en bij te dragen aan een duurzame toekomst. Als evenementenlocaties hebben we de verantwoordelijkheid om onze CO2-uitstoot te verminderen en bij te dragen aan de ambitieuze doelstellingen van het akkoord. Greenbookings biedt een concrete en transparante manier om deze bijdrage te leveren door het planten van bomen en het stimuleren van duurzame praktijken binnen de evenementensector. Laten we samenwerken en onze evenementen groen en duurzaam maken, zodat we een positieve impact kunnen hebben op het klimaat en onze planeet.

Via deze link vindt je meer informatie over Greenbookings!

Recommended Posts