Alignment realiseren door middel van communicatie, hoe doe je dat?

‘Klanten zullen nooit van je organisatie houden als je eigen medewerkers dat niet doen’, aldus Simon Sinek. Logisch ook, want medewerkers hebben direct contact met stakeholders en zorgen er voor dat de organisatieambities verwezenlijkt worden. Verder zorgen ze ervoor dat de belofte die de organisatie aan de buitenwereld doet waargemaakt wordt wat dus erg belangrijk is voor de reputatie van jouw organisatie. Medewerkers hebben een cruciale rol, maar hoe zorg je nou voor betrokkenheid van jouw medewerkers bij de organisatie? Deze betrokkenheid vormt namelijk de basis van alignment, het uiteindelijke doel. In deze blog geef ik je handvatten om alignment te realiseren door middel van communicatie, maar eerst wat betekenen deze begrippen überhaupt?

Allereerst is het belangrijk om te weten wat medewerkersbetrokkenheid precies betekent. Dit is de mate waarin medewerkers zich verbonden voelen met en geloof hebben in de organisatie. Dit begint met hun tevredenheid over het werk: in hoeverre voldoen de organisatie, de werkzaamheden en de werkomstandigheden aan de verwachtingen van de medewerkers? Betrokkenheid gaat echter een stap verder en zorgt voor toewijding op de langere termijn. Dit leidt vaak tot een daling van verzuim, incidenten en juist een verhoging van de productiviteit, omzet, kwaliteit en klanttevredenheid. Bovendien raden medewerkers de organisatie eerder in hun eigen netwerk aan als werkgever en promoten zij de producten en diensten eerder. Het zijn dus eigenlijk niet alleen medewerkers die hun werk goed doen, maar tegelijkertijd belangrijke ambassadeurs. Een typische win-win situatie toch? Helaas blijkt uit onderzoek dat een schokkende 9% van de werkende nederlanders zich betrokken voelt bij hun werk. In de praktijk blijkt dat organisaties nog niet genoeg moeite doen om medewerkers actief te betrekken. Het besef dat betrokkenheid tweerichtingsverkeer is blijkt nog onvoldoende aanwezig te zijn. Des te meer reden voor jou om er direct mee aan de slag te gaan!

Medewerkersbetrokkenheid in kaart brengen
Toch is betrokkenheid een redelijk abstract begrip, dus hoe breng je het binnen jouw bedrijf nou in kaart? Een handige tool om de betrokkenheid bij medewerkers binnen jouw organisatie te meten is de: engagement pyramid van Gallup. Dit is wereldwijd het meest gebruikte onderzoeksinstrument voor het meten van medewerkersbetrokkenheid. Het is een survey die bestaat uit 12 simpele vragen waar een percentage uitkomt dat veel zegt over hoe betrokken medewerkers zich voelen bij de organisatie. Zie de afbeelding hieronder voor de exacte vragen, loop als leidinggevende de lijst eens zelf na en stel jezelf iedere keer de vraag, wat zou ik er zelf aan kunnen doen om de score bij iedere vraag te verhogen? Wees eens lekker kritisch op jezelf, want hoe hoger de betrokkenheid, hoe eerder je alignment kan realiseren!

En alignment, wat is dat?
Alignment betekent in het nederlands uitlijning of nog beter, het op één lijn brengen van verschillende zaken. Aligned medewerkers weten hoe zij met hun expertise waarde kunnen toevoegen aan de doelstellingen en ambities van de organisatie. Vanuit hun betrokkenheid zijn ze bereid hier actief aan bij te dragen. Om dit te bereiken is het dus erg belangrijk dat medewerkers zich op de eerste plaats betrokken voelen bij de organisatie en zich verbonden voelen met met haar verhaal en ambitie. Als zij bijdragen aan dat verhaal geeft dat voldoening of zingeving. Aan alignment werken is eigenlijk niets anders dan werken aan een relatie waar beide partijen iets aan hebben. Deze relatie is een randvoorwaarde voor alignment. De medewerker en de organisatie kunnen elkaar versterken als zij een gesprek voeren met elkaar. Een gesprek over onderwerpen als: waar staat de organisatie voor en wat kan de medewerker daaraan toevoegen? Welke drijfveren heeft de medewerker? En hoe kan de organisatie hem stimuleren om elke dag het beste van zichzelf te geven? Toch is relaties met medewerkers verdiepen tegenwoordig niet meer zo eenvoudig door verschillende ontwikkelingen. Je kan hierbij denken aan: digitalisering, horizontalisering, transparantie, flexibilisering, duurzaamheid en zingeving. Ondanks dit is het niet onmogelijk en ook zeker niet onbelangrijk!

Communicatie inzetten om alignment te realiseren
Voor het realiseren van alignment moet je allereerst je interne communicatie goed op orde hebben. Als deze interne communicatie binnen een organisatie namelijk goed is afgestemd, zorgt dat ervoor dat alle medewerkers vanuit één vertrekpunt hetzelfde doel nastreven. Organisaties die succesvol zijn maken dus bewuste keuzes; ze werken vanuit een eenduidig verhaal dat duiding en richting geeft aan medewerkers. Op deze manier ontstaat een soort kompas waarin de visie, cultuur en waarden van organisatie en medewerkers samenkomen. Dit vormt een krachtig sturingsinstrument voor alle communicatie, extern én intern. Of het nu gaat om de tekst in het contract van een nieuwe medewerker, het ontwikkelen van interne communicatiemiddelen, het jaarverslag of het intranet. Er zijn een aantal hoofdactiviteiten die de communicatie (HR) afdeling hebben in alignment, namelijk:

 1. Informeren

Wees duidelijk in wat je wilt vertellen. De strategie wordt verwoord in een helder verhaal. Een verhaal informeert medewerkers over de richting van de organisatie, inspireert om hier samen voor te gaan en is in de praktijk toepasbaar en gericht op de dialoog aangaan.

 1. Betrekken

Bedenk in  hoeverre medewerkers kunnen meedenken over de strategie en worden zij betrokken bij de besluitvorming? Dit draagt namelijk bij aan alignment. Als medewerkers kunnen meedenken en meebeslissen, ontstaat er namelijk eigenaarschap en ondernemerschap in hun eigen werk. Wees oprecht bereid om iets te doen met reacties van medewerkers.

 1. Positioneren

Hoe een bepaalde boodschap gebracht wordt, is in grote mate bepalend of de (potentiële) medewerker erachter staat. Hoe krijgt het betekenis in het hoofd en in het dagelijkse werk van de medewerker? Voelt hij zich aangesproken? Dit heeft alles te maken met de manier waarop en met welke regelmaat het verhaal verteld wordt, en hoe het vervolgens medewerkers raakt.

 1. Activeren

Nu nog het verhaal echt tot leven laten komen, maar hoe doe je dit? Dat medewerkers ervaren dat ze bijdragen aan het succes van de organisatie? Door het leveren van bewijs, zoals best practices en resultaten resultaten van strategische doelstellingen kan je medewerkers al prima activeren.

 1. Motiveren

Op wat kleinere schaal kan je medewerkers motiveren met het aangaan van de dialoog over de concretisering van de strategie of het vieren van successen. Maar ook op grotere school door cultuurverandering (indien nodig), leiderschapsprogramma’s en het in de praktijk brengen van goed werkgeverschap.

 1. Faciliteren

Alle middelen en randvoorwaarden worden in het werk gesteld zodat iedereen na het delen van het verhaal of de strategie concreet aan de slag kan met zijn eigen bijdrage. Dat gaat van management tools tot processen en systemen.


Al met al is het belangrijk om betrokkenheid als een stap dichterbij alignment te zien. Betrokkenheid creëren is niet eenvoudig, maar het is ook niet onmogelijk als je de interne communicatie op orde hebt. Een wat persoonlijkere benadering werkt al erg goed. De huidige betrokkenheid is eenvoudig in kaart te brengen met de engagement pyramid van Gallup. Waar hebben de medewerkers behoefte aan? Wat motiveert hen? Op den duur zullen medewerkers vanuit hun expertise waarde toevoegen aan jouw organisatie. Oftewel alignment!

Club BENG college is weer terug!

Het is misschien alweer een tijdje terug dat je voor het laatst in de collegebanken hebt gezeten, maar over iets minder dan twee weken is het weer zover. Het club BENG college is op dinsdag 4 oktober eindelijk terug en het wordt weer leerzamer dan ooit. Voor deze speciale middag hebben we Mike Hoogveld uitgenodigd bij Beeld & Geluid in Den Haag. Dr. Mike Hoogveld is mede oprichter van adviesbureau nlmtd, dat zich richt op het creëren van organisaties die toekomstbestendig waarde creëren voor hun klanten. Daarnaast is hij een vaste gastdocent aan Nyenrode, waar hij promoveerde op de toepassing van agile principes binnen omnichannel strategieën. Ook publiceert hij regelmatig boeken, waarvan zijn laatste drie allen op nummer 1 in de Managementboek top-100 stonden. In dit college komt Dr. Hoogveld ons meer vertellen over de customer journey als concurrentievoordeel. Lees gauw verder voor de details en vergeet natuurlijk niet om alvast je ticket te bestellen! 

Er verandert steeds meer en sneller. Zo ook het gedrag van jouw klanten: ze gebruiken steeds meer online en offline kanalen door elkaar heen en worden steeds kritischer in de klantbeleving die ze van jouw organisatie eisen. Hoe zorg je met al deze complexiteit dat je relevant blijft voor je klanten? In dit college onthult Mike Hoogveld hoe je daarin sneller en slimmer kan opereren dan je concurrenten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke inzichten geeft hij concrete tips om jouw omnichannel customer journey vorm te geven en daarbij jouw manier van organiseren en werken zo in te richten dat je optimaal presteert bij iedere klantinteractie.

Het kan natuurlijk zijn dat je je afvraagt wat een ‘customer journey’ nou weer is. Dit is simpel gezegd een visuele representatie van de klantreis waarin jij als bedrijf alle contactmomenten vastlegt die jouw potentiële klant heeft met jouw organisatie. Het in kaart brengen van deze klantreis helpt je ook bij het onderzoeken hoe jij jouw waardevolle klantrelaties nou behoudt. Deze contactmomenten worden ook wel touchpoints genoemd en ontstaan iedere keer als een klant interactie heeft met jouw merk.

In deze customer journey worden 5 fasen onderscheidt:

 1. Allereerst de bewustwordingsfase waarin de klanten zich bewust wordt van een bepaald probleem. Er ontstaat dan een behoefte. 

 2. In de overwegingsfase gaat iemand zich verdiepen in het probleem en op zoek naar mogelijke oplossingen. Daarbij neemt een persoon oplossingen van meerdere organisaties (ook jouw organisatie) in overweging. 

 3. De aankoopfase is de fase waarin de daadwerkelijke aankoop gedaan wordt. Het bedrijf dient er in deze fase voor te zorgen dat er een duidelijke call-to-action aanwezig is, zodat de aankoop ook daadwerkelijk bij dat bedrijf gedaan wordt. 

 4. In de een-na-laatste service en gebruiksfase heeft de klant het product of de dienst gekocht. Echter, hij/zij heeft misschien hulp nodig bij het in gebruik nemen of implementeren ervan. Als bedrijf zijnde moet je er in deze fase voor zorgen dat je klaar staat voor je klanten en de nodige service biedt. 

 5. Ten slotte de loyaliteit fase waarin de klant beslist in hoeverre hij/zij tevreden is en of hij/zij jou zal aanbevelen aan anderen. Het is belangrijk om de klant als het ware ambassadeur van jouw organisatie te maken

Kortom met het scherp in kaart brengen van deze customer journey kan je al veel concurrenten een stapje voor zijn. Wil je alle ins en outs over de customer journey als concurrentievoordeel gebruiken? Meldt je dan hier aan voor het club BENG college op 4 oktober, want het wordt weer middag om niet snel te vergeten!

De Vaya Visitor App, een verrijking voor jouw event!

Een wereldwijde impact! Dat is het gevolg van COVID-19 waar we de afgelopen jaren vrijwel iedere dag mee geconfronteerd werden. Vooral de evenementenbranche die ruim 1,5 jaar stil lag heeft het zwaar te verduren gehad. Toch heeft deze periode ook nieuwe deuren geopend.  De term ‘hybride event’ bijvoorbeeld was voor de pandemie nog relatief onbekend, maar deze vorm van events organiseren heeft sindsdien een vlucht genomen. Gedeeltelijk fysiek en gedeeltelijk online wil dit zeggen. Verbinding met en tussen bezoekers is alleen niet altijd gegarandeerd bij deze vorm van events organiseren. Hoe maak je jouw (hybride) event nou interactiever? Met de Vaya Visitor App natuurlijk! Hiermee verbind je bezoekers voor, tijdens en zelfs na jouw event. Op 22 september kom Michiel Droog, mede eigenaar van Invitado, langs bij Beeld & Geluid in Den Haag om de voordelen van deze app toe te lichten tijdens de club BENG netwerklunch. Lees gauw verder en meld je aan voor onze netwerklunch!

De Vaya Visitor App is interactief, hybride, op alle fronten flexibel en biedt tal van mogelijkheden voor zowel jouw als je bezoekers. Je bepaald grootendeels zelf de mogelijkheden, informatie en het menu dat bezoekers van jouw event  te zien krijgen. Specialisten configureren de app voor jouw event en passen daarbij ook de bijbehorende huisstijl toe. Nadat deze ‘basis’ is gelegd heb jij de touwtjes in handen! Je kunt eenvoudig jouw eigen content plaatsen en beheren om bezoekers enthousiast te houden voor, tijdens en na jouw event. De laagdrempeligheid van deze app zorgt ervoor dat iedereen er mee aan de slag kan. ‘De pandemie heeft er bij veel klanten helaas behoorlijk ingehakt,’ aldus Michiel Droog. Invitado heeft dan ook bewust de keuze gemaakt om twee versies te lanceren met als resultaat dat deze app erg betaalbaar is. Ook met een beperkt budget!

Welke versie kies jij?

Hoe flexibel jij de app kan inzetten begint bij de keuze welke versie je kiest. Ga je voor de basisversie die al in de app geïntegreerd is of de add-on variant? Als je voor de voordelige basis variant kiest, kunnen bezoekers zelf de Vaya Visitor app installeren vanuit de app store op hun telefoon. Zij krijgen vervolgens een overzicht van events die eraan komen waarbij ze dan jouw event, beurs of congres kiezen. Ze komen dan (evt. na inloggen) in de online omgeving van jouw event met jouw menu, informatie en natuurlijk huisstijl!
Kies je voor de add-on versie, dan publiceert Invitado jouw eigen app in app stores met natuurlijk jouw app icon en beschrijving. Hierbij bewaakt Invitado de strikte richtlijnen en technische specificaties van Apple en Google. Binnen jouw eigen app kunnen zoveel events voor je aangemaakt worden als je maar wilt. De styling kan per event worden aangepast en elk event is desgewenst af te schermen met een login. Hoe tof is dat?

Mogelijkheden van deze app
Tja je denkt nu waarschijnlijk: leuk en aardig, maar wat kan ik nou precies met die Vaya Visitor App? Om te beginnen heb je de mogelijkheid om allerlei informatie over het evenement gemakkelijk en overzichtelijk te delen met bezoekers. Hierbij kan je denken aan: het programma, sessie-informatie, een floorplan en pagina’s voor exposanten/sprekers. Met de bezoekerslijst in de app zorg je voor meer interactie in de vorm van een chatfunctie waarbij je bezoekers de mogelijkheid biedt al voor het event te netwerken. Verder hebben bezoekers de mogelijkheid om hun eigen overzichtspagina samen te stellen via zogenaamde bookmarks. Aanvullende interactie, zoals live polls, wordclouds, een Q&A en zelfs een complete quiz kan via een add on aan de app worden toegevoegd. De resultaten kunnen door de AV-specialist op locatie direct op de schermen in de zaal worden getoond. Bij hybride events via het online eventplatform Transmisión Livestreams van Invitado kunnen de fysiek aanwezige bezoekers en de deelnemers thuis zelfs simultaan meedoen met dezelfde interactie. ‘Daarmee zorg je voor verbinding binnen je hybride event’,  licht Droog toe. Zo heeft deze app nog een tal van andere functies die jouw event een flinke upgrade kunnen geven!

De Vaya Visitor App steekt het woord hybride event in gloednieuw nieuw jasje. Nog niet overtuigd? Zorg dan dat jij bij ons club BENG netwerklunch bent op donderdag 22 september. Mede-eigenaar van Invitado Michiel Droog komt namelijk het doel en alle functies van deze gloednieuwe app toe lichten. We hopen je dan te zien!

Data najaarse events club BENG bekend!

Het moment is eindelijk daar! Vol enthousiasme maken we de planning van onze events in het najaar bekend. Een programma vol variatie, dus er zit zeker een interessant  evenement voor je tussen! Voor leden zijn onze events geheel gratis (inclusief hapjes en drankjes). Niet-leden kunnen hun ticket per event bestellen op Agenda Beeld & Geluid.

Netwerklunch We trappen af met een netwerklunch op 22 september. De vijfde editie alweer bij Beeld & Geluid in Den Haag. Deze heerlijke lunch, die verzorgd wordt door Karsten & Kuiper, is perfect om kennis uit te wisselen met vakgenoten onder het genot van een hapje en een drankje. Ook als jij wilt bouwen aan jouw netwerk is deze lunch perfect voor jou. Ben je al lid van club BENG en klinkt dit nou interessant? Twijfel dan niet en meld je aan. Als je nog geen lid bent kun je via deze link je tickets kopen!

Club BENG college
Professional of niet, op 4 oktober ben je gewoon weer een student! Met club BENG college nemen wij je weer mee naar de collegezaal. We nodigen speciaal voor dit event een hoogleraar, universitair docent of lector uit die je uitleg geeft over een bepaald onderwerp op wetenschappelijk niveau. Uiteraard een onderwerp dat past bij je werkzaamheden. Dus vergeet je laptop of notitieblok niet mee te nemen, want het wordt weer leerzaam. Klik hier om je aan te melden voor het college als je al lid bent van club BENG. Nog geen lid? Geen probleem, bestel je tickets dan eenvoudig via deze link!

Kennisevent
We sluiten het najaar samen af met ons kennisevent op 10 november. De derde editie alweer. We hebben diverse inspirerende sprekers uitgenodigd die je alles vertellen over de laatste ontwikkelingen en trends in ons vakgebied. Het wordt weer een waardevolle middag. Meld je via deze link aan als je lid bent van club BENG. Als je nog geen lid bent, maar dit kennisevent graag wilt bijwonen kun je hier je tickets aanschaffen!

Ken jij event-, marketing en communicatieprofessionals in de regio Den Haag die wel behoefte hebben aan kennis en inspiratie of hun netwerk willen vergroten? Aarzel dan niet en nodig ze uit om ook lid te worden of een van onze events bij te wonen, want delen is vermenigvuldigen! We gaan er samen een inspirerend najaar van maken. Wie neem jij mee?

Interculturele sensitiviteit, handig of noodzakelijk?

Gedurende jouw carrière ga je ongetwijfeld in contact komen met mensen uit andere culturen. Nieuwe collega’s, klanten, vrienden etc. Je zult soms denken dat deze mensen zich ‘onbeleefd’ of ‘onaangepast’ gedragen, maar ik daag je uit om eens kritisch naar jezelf te kijken. Hoe kom jij eigenlijk over op hen? Dit kan best lastig zijn vanwege de (voor ons) vanzelfsprekendheid van bepaalde handelingen. Toch is deze bewustwording van je eigen culturele gewoontes al een goede stap naar interculturele sensitiviteit. Een vereiste voor goede interculturele communicatie. Dit kan een hoop misverstanden en irritatie voorkomen. Hoe je dit zelf kan trainen? In dit artikel vertel ik er meer over en geef ik je ook nog een paar tips!

Maar eerst…

Waar denk je aan bij het woord, cultuur? Cultuur is eigenlijk best een vaag en breed begrip. Cultuurdeskundige Geert Hofstede definieert cultuur als volgt: “Cultuur is de collectieve mentale programmering die de leden van een groep onderscheidt van die van andere groepen.” Het is iets wat zichtbaar en onzichtbaar tegelijk is. Toch beïnvloed het onbewust ons dagelijkse leven. Het heeft invloed op de manier waarop we denken, voelen en ons gedragen. Onze cultuur vormt onze waarneming en vervormd ook ons oordeel over anderen. Iedereen kijkt als het ware door zijn eigen ‘culturele bril’, wat dus een grote invloed heeft op onze manier van verbale en non-verbale communicatie. Zo kan een goedbedoelde boodschap in de ene cultuur een totaal andere, en misschien zelfs onbeleefde, betekenis krijgen in de andere cultuur. Bijvoorbeeld een Japanse medewerker die geen oogcontact maakt met zijn leidinggevende uit nederigheid, kan in de Nederlandse cultuur als respectloos geïnterpreteerd worden. Je kunt je vast voorstellen dat dit tot irritaties kan leiden. Irritaties die simpelweg te voorkomen zijn met een intercultureel sensitieve blik.

Wat is interculturele sensitiviteit?

Je bent intercultureel sensitief als je in staat bent om niet alleen begrip te hebben voor jouw eigen culturele gewoontes, normen en waarden, maar ook juist begripvol bent voor individuen uit andere culturen. Zorg dat je altijd  bewust bent van iemands religieuze, sociale of etnische achtergrond. Verplaatst je niet alleen in de gedachtegang van de ander, maar probeer ook je  gedrag aan te passen. Kortom, intercultureel sensitief ben je als je flexibel, begripvol, respectvol bent zonder jouw eigen identiteit te verliezen.

Intercultureel communiceren

Een intercultureel sensitieve houding helpt bij interculturele communicatie, het uiteindelijke doel! De focus bij deze interculturele communicatie ligt bij het overbruggen van culturele verschillen. Je weet precies hoe je anderen op een correcte manier benaderd zonder iemand te beledigen. Houd rekening met de volgende punten als je intercultureel wilt communiceren: rol van familie, taal, opvoeding, eer en trots, verhouding man-vrouw, gastvrijheid, afspraken nakomen, scheiding werk-privé, directheid en beleefdheid. Verdiep je in de ander en zijn of haar denkwijze of beweegredenen. Een goede interculturele communicatie op de werkvloer kan zorgen voor beter teamwork, de productiviteit en ook niet onbelangrijk, de sfeer! Het is een proces waarbij constante zelfreflectie van belang is. Jouw cultuur is nou eenmaal niet de enige cultuur. Dat je open staat voor andere culturen en probeert om wat van elkaar te leren is het belangrijkste.

5 tips om je interculturele communicatie te verbeteren

Het is misschien geen gemakkelijke skill om aan te leren, maar om je toch een hoop werk te besparen hebben wij hieronder 5 eenvoudige en effectieve tips op een rijtje gezet om jouw interculturele communicatie naar een hoger niveau te tillen. Neem deze tips goed in je op, pas ze toe in de praktijk en doe er vooral je voordeel mee!

 1. Wees je bewust van cultuurverschillen:

Realiseer je dat culturen nou eenmaal verschillen van elkaar. De manier waarop iemand communiceert is grotendeels cultuurgebonden en heeft niets met jou als individu te maken. Vat het dan ook niet persoonlijk op als iemand zich niet gedraagt zoals jij gewend bent. Ben je er van bewust dat cultuur altijd een belangrijke factor is in iemands verbale en en non-verbale communicatie.

      2. Verdiep je in andere culturen:

Kennis van andere culturen is cruciaal in het proces om intercultureel te leren communiceren. Lees erover, kijk documentaires, ga op vakantie, stel vragen, zoek op internet. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Deze kennis kan je namelijk inzetten om vervolgens jouw communicatie zo goed mogelijk aan te passen naar individuen uit andere culturen. Dit is slechts de basis en leidt niet perse tot verbetering van de interculturele communicatie. Daarvoor is meer interactie nodig, want iedereen heeft immers zijn eigen gebruiksaanwijzing.

     3. Luister goed en stel vragen:

Toon interesse in andere culturen. Ben nieuwsgierig en ga het gesprek aan. Stel je open voor de  ideeën of inzichten die anderen je geven. Gaandeweg leer je elkaar beter begrijpen en zal de communicatie soepeler verlopen.

     4. Ga op zoek naar overeenkomsten:

Hoewel men vaak geneigd is de verschillen tussen culturen onder de loep te nemen is het juist belangrijk de overeenkomsten te (h)erkennen. Als je echt impact wilt maken met jouw communicatie is het belangrijk om niet de verschillen te benadrukken. 

     5. Leer met de tijd:

Accepteer, hoe ambitieus je ook bent, dat leren nou eenmaal tijd kost. Als je het intercultureel communiceren vaker in de praktijk toepast, zal je uiteindelijk de communicatiestijl ontdekken die het beste bij jou past.

Be a voice, not an echo

Wees authentiek, wees echt. Alleen dan kun je succesvol zijn met je posts, vlogs, podcasts of whatever. Liana Engibarjan en Sophia Tienstra, beide succesvol als influencer respectievelijk bouwer van online community ’s, delen hun ervaringen. De overwegend jonge communicatie professionals die dit kennisevent van Club BENG  bezoeken luisteren ademloos toe en vragen de sprekers het hemd van het lijf. 

Hylke Thiry, business developer bij Beeld & Geluid in Den Haag en initiatiefnemer van Club BENG, leidt dit kennisevent in met een korte introductie van de eerste spreker, Liana Engibarjan. Beter bekend als de binnenvaartvlogger. Jong, zelfverzekerd en energiek pakt ze haar podium.

‘Social networks aren’t about websites. The are about experiences’ (Mike Dilorenzo)

Liana Engibarjan is kapitein op de binnenvaart. Haar bijzondere positie als vrouw in een mannenwereld geeft ze weer als vlogger; met Rotterdamse nuchterheid, droge humor en vooral talent. 

Een rondleiding vanuit de scouting over een binnenvaartschip wekte haar interesse. ‘Alles was groot, zwaar, mannelijk, het maakte indruk op me. Vanaf dat moment wist ik dat ik de binnenvaart op zou gaan. Het werd een weg met veel hobbels. Op de opleiding binnenvaart was ik een uitzondering met mijn hoge hakken en gelakte nagels. Ik werd gepest en uitgetest.  De twijfel sloeg toe, ik schreef me uit. En schreef me weer in, mijn gevoel was sterker. Uiteindelijk ben ik kapitein geworden, maar in het begin werd mijn autoriteit als kapitein niet zomaar aanvaard. Door alle weerstand zakte ik weg. Ik heb een periode alleen maar gehuild, ben 2 weken opgenomen geweest. Moet ik dan iets anders gaan doen, dacht ik. Nee, ik wilde doorzetten. Op mijn 27e ben ik begonnen als ZZP’er. Over de sector hoorde ik niets anders dan dat er een groot gebrek was aan schippers. Toen ik daar in dook, merkte ik dat er ook nergens iets aan promotie werd gedaan. Ik besloot te gaan vloggen en mijn vlogs te posten op LinkedIn.

‘Je wordt pas influencer als je een verhaal kunt vertellen.’

‘Mijn eerste post werd een groot succes, zoveel reacties. Blijkbaar had en heeft de sector dit nodig, mensen – zowel binnen als buiten de sector – vinden het interessant. Later opende ik ook een Instagram pagina, daar post ik iedere dag op. Ik laat alles zien. Over mijn leven op de binnenvaart,  met mijn man, die ook kapitein is, en onze dochter van 1,5 jaar. Op LinkedIn postte ik in het begin ook iedere dag, dat heb ik teruggebracht naar 3 keer per week. Ik had nooit de ambitie om influencer te worden, ik werd het eigenlijk tegen wil en dank.’ Nu is het corebusiness voor Liana, ze spendeert dagelijks zo’n 8 uur aan het bijhouden en updaten van haar social media. Het is serieuze business, een verdienmodel ook. Volgens Liana is iedereen beïnvloedbaar. Zij wil in haar vlogs graag met goede en positieve voorbeelden de binnenvaart een goed imago geven en de aantrekkelijke kanten van het werk laten zien. Zo promoot zij de binnenvaart. Met succes, het afgelopen jaar waren er 38% meer inschrijvingen voor de opleiding binnenvaart, met een groeiend aandeel vrouwen. 

‘Wat je nodig hebt is zelfvertrouwen. Als je vertrouwen wordt ondermijnd moet je stoppen.’

Liana deelt haar tips over rake posts op social media met de aanwezigen. Ze vertelt over de voordelen van social media, zoals het enorme bereik dat je kunt halen, de interactie met de doelgroep, je branding en eigen regie. Ze erkent dat er ook nadelen zijn. ‘Het kan je onzeker maken. Je krijgt met negatieve reacties te maken, zelfs met haatcommentaar. Als vrouw, inmiddels gewend in die mannenwereld, dacht ik er wel tegen te kunnen. Maar ik kreeg grove reacties, op de persoon gespeeld, met als enige doel je te raken, te kwetsen. En het raakte me. Ook toen heb ik twee weken aan een stuk gehuild, wilde ermee stoppen. Totdat mijn moeder me wees op de vele positieve reacties. “Waarom focus je niet op die positieve reacties, op de lieve en ondersteunende berichten, dat zijn er veel meer?”, zei ze. Dat heeft me er doorheen geholpen. Maar het is waar. Naast negen positieve reacties kan die ene negatieve onder je huid kruipen. Het kan je zelfvertrouwen aantasten. Daarmee doe je jezelf tekort. Focus op het positieve.’

‘Don’t use social media to impress people, use it to impact people’ (Dave Willis)

Sophia Tienstra

Sophia Tienstra is media strateeg en een ondernemende, creatieve duizendpoot. Ze is gespecialiseerd in merk-gerelateerd gedrag op social media en subculturen & lifestyles.

In een interview uit 2015 voor Writing Girls werd Sophia aangekondigd als Beauty and the brains. Dat triggert. Wat uit hetzelfde interview misschien nog wel meer triggert is dat zij erg ambitieus blijkt, dat zij een plan heeft. Zo zegt zij over wat ze wil bereiken: “Ik heb heel lang nog een onderneming erbij willen starten. Al geloof ik dat je tegen zo’n idee of product moet aanlopen”. En over waar ze haar inspiratie vandaan haalt: “Ik haal inspiratie uit mijn  omgeving”. Mooi om te zien waar ze 7 jaar later staat. Tijdens haar studie aan de UvA deed zij onderzoek naar merk gerelateerd gedrag. Het zette haar op het spoor van de online communities: groepen mensen met dezelfde idealen, ideeën en behoeftes. Sophia: ‘Het leerde mij naar mensen kijken. Welke spijkerbroek, schoenen, telefoon, auto, et cetera. Ik realiseerde me dat mensen een gewenst imago nastreven door een stukje van het merk te kopen. Het gaat in de community om consumeren, participeren en produceren. De consument wil onderdeel zijn van het merk om zich ermee te kunnen identificeren. De influencers (producent) nemen je mee in een lifestyle en wakkeren daarmee kopieergedrag aan. Denk bij de start goed na over wie je doelgroep is en speel in op de behoeftes van die doelgroep.’ Toen zij in verwachting was van haar eerste kind startte zij een YouTube kanaal voor Prenatal. Een mama-community, deze heeft nu 15.000 leden. De eerste vlog over shoppen van een baby uitzet was direct een hit. Onlangs startte zij @XLMATTEN. ‘We waren net verhuisd naar een woning op begane grond en ik zocht naar een deurmat. Ik merkte dat er weinig keus was en het beperkte aanbod was vooral saai. Ik besloot mijn eigen onderneming in deurmatten op te zetten.’ De inspiratie ligt voor het oprapen, zo blijkt maar weer.

‘Op hoeveel deuren je ook gaat kloppen, er gaat er altijd wel eentje open. Als je in je product gelooft, blijf je doorkloppen.’

‘Dat is mijn sales motivatie. Zichtbaarheid en interactie is heel belangrijk op social media. Millennials willen allemaal gezien worden. Interactie betekent voor mij veel reageren en ook iets teruggeven. Gun en geef anderen zichtbaarheid. Dat investeren in interactie krijg je terug. Bij mijn matten ben ik bijvoorbeeld interieurstylistes gaan uitlichten, zeker de helft ervan beloont dat terug door aandacht aan mijn matten te besteden.’ Het helpt als je andere influencers aan je weet te binden, zo vertelt Sophia. Een goede vriendin en influencer Romy Boomsma gaf nog een eens extra slinger aan de verkoop van haar matten. Inmiddels is Sophia’s orderboek goed gevuld.

‘Ik werk niet met betaalde contact, mensen prikken er doorheen.’

Natuurlijk kan je influencers betalen om jouw product te promoten en voor meer zichtbaarheid. Sophia doet dit niet. ‘Mijn samenwerking met  infuencers is gebaseerd op zogenaamde barter deals. Er is geen betaling, ze krijgen een gratis mat of een mat met korting om uit te proberen. Ik stel geen eisen en leg geen verplichtingen op bij zo’n deal. Door geen voorwaarden te stellen blijft het authentiek en eerlijk. Persoonlijk geloof ik niet in betaalde content. Ik geloof in micro-influencers. Die op basis van een product-barter deal ambassadeur van je product worden en zo veel meer bijdragen aan de community die je bouwt.’ De wereld van influencers is een keiharde zakelijke wereld geworden. Waar stevige contracten de norm zijn, niet alleen over geld maar ook over van onbesproken gedrag zijn, niet in opspraak komen et cetera. Mocht je een influencer willen inhuren, kijk dan uit voor list en bedrog. Bedragen zijn namelijk gekoppeld aan het aantal volgers, maar de statistieken hierbij zijn soms twijfelachtig. Wat als 40% ervan in Indonesië of Oost Europa zit? Of als iemand zegt in week van 5000 naar 15000 volgers gegroeid te zijn? Sophia: ‘Dat is echt onmogelijk. Wees beducht voor gebakken lucht.’

‘In de basis volgen mensen liever mensen dan merken.’

‘Om je community vast te houden moet je informeren en entertainen. Je moet een relatie aangaan. Zorg voor goede content, uiteindelijk scoort een mooi beeld en een goed verhaal. Informeer, ga daarbij uit van de meest gestelde vragen. Voor de toekomst is de uitdaging hoe mee te groeien met de nieuwe generatie Z en met de upcoming generatie Alpha (Geboren na 2010). Op TikTok kan nu iedereen influencer worden.’

Tijdens de afsluitende borrel werd volop nagepraat over de persoonlijke en boeiende verhalen van Liana en Sophia. Ook de vele social media tips werden zeer gewaardeerd. Erg praktisch en direct toepasbaar. Tips gemist? Hou de aankondiging van ons volgende Club BENG-kennisevent in de gaten en zorg dat je erbij bent.

Live Contact: wat is het?

Misschien heb je de term wel eerder gehoord. Live Contact… Wat betekent het nu precies? In dit artikel leg ik naast de term ook het gebruik tijdens de pandemie uit.

Terminologie

De term Live Contact werd als eerst vernomen bij een gesprek tussen reclame expert Simon Neefjes en Patrick Roubroeks. Hiermee doelde Simon op de denkwijze en ervaring van eventmanagers die tijdens de pandemie ingezet moet worden. Denk hierbij aan de nieuwe manier van events, streams en online meetings. De term dekt veel meer dan alleen het fysieke onderdeel van events. Virtuele evenementen en digitale experiences zijn niet meer uit het leven te denken. Hoe is deze marcom-mix zo snel bij bedrijven ingezet?

Digitaal

De pandemie heeft de marketing en communicatiebranche onlosmakelijk een duw in de rug naar de online wereld gegeven. Online events waren behoorlijk upcoming en werden al regelmatig georganiseerd. Toen het virus opkwam zijn de aantal online events in een hele korte periode flink omhoog gegaan. Dit heeft natuurlijk impact op de experience, welke totaal anders is dan de fysieke belevenis. Ondertussen hebben we de online beleving omarmd en zijn we gewend geraakt aan de veranderingen. Tijdens deze pandemie moet er dus gezorgd worden voor de optimale belevenis tijdens de evenementen die digitaal plaatsvinden.

Optelsom

De hoofdboodschap van evenementen is natuurlijk niet veranderd. Wel moet er in deze tijd meer rekening gehouden worden met de digitale evenementen. Deze evenementen hebben een grote invloed op de geloofwaardigheid en professionaliteit van het bedrijf. Dit is dus een belangrijke opdracht die zich neerlegt bij de marketing en communicatie afdeling. Het nut van fysieke reclame en pitchen van ideeën zijn nog net zo belangrijk als voor de pandemie. Live Contact is dus een optelsom van alle onderdelen die in de pandemie zijn samengekomen. 

Abonnementen, waarom zien we ze steeds vaker?

Vroeger waren er nog weinig abonnementen. De abonnementen op magazines, sportscholen en televisie kwamen het meest voor. Tegenwoordig zijn ze niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Iedereen heeft er wel een aantal, denk maar aan je Spotify, Netflix of telefoon abonnement. Waarom zijn er tegenwoordig zoveel abonnementen en wat zijn de voor-en-nadelen hieraan?

Gebruiksgemak

Voorop staat het gebruiksgemak. Zeker in deze periode is het gemakkelijk voor de consument om films en series te streamen. Ook bij abonnementen waar een product wordt verzonden staat het gebruikersgemak voorop. Zo hoef je bijvoorbeeld niet meer naar de supermarkt voor het avondeten met een box van Hello Fresh.

Het nadeel hiervan kan zijn dat de consument het gemak van het product niet meer nodig heeft omdat er een ander alternatief is gevonden. Denk bijvoorbeeld aan Picnic. Je kan er altijd nog voor kiezen om de boodschappen zelf te gaan doen, of juist niet meer.

Stuntprijzen

De gemiddelde consument is daarnaast sneller aangetrokken tot een lagere prijs. Een abonnement kan dit gemakkelijk voorzien door maandelijks een laag bedrag aan te houden, om zo meer klanten te werven. Klanten zijn daardoor sneller aangetrokken tot een bepaald platform of merk. 

Je kan hierdoor veel met goedkopere prijzen stunten. Op YouTube zie je vaak reclames van het scheermesjes bedrijf Dollar Shave Club. Deze prijzen zijn in verhouding tot het product wat je in de winkel koopt zo laag dat het aantrekkelijker is om je hierbij aan te melden. Zeker als je het overal om je heen ziet.

Het nadeel hiervan is dat de consument vaak meerdere abonnementen heeft lopen. Zo kunnen de kosten aardig oplopen en zijn aparte abonnementen geen optie meer.

Winstgevend

Een goed voorbeeld hiervan is, de al eerder genoemde, Dollar Shave Club. Dit bedrijf bezorgt scheermesjes aan de deur. De prijs van de scheermesjes ligt met een abonnement lager dan de gemiddelde prijs in de winkel. Dit is niet alleen gemakkelijker voor de consument, maar ook een heel gemakkelijk winstmodel voor Dollar Shave Club. Zij kopen het product goedkoper in, om zo de verzendkosten te dekken en hieruit winst te maken op iedere set die verkocht wordt.

Band opbouwen

Door een abonnementsvorm voelt de consument zich ook meer verbonden met het bedrijf. Hoe fijn is het om een persoonlijke playlist te ontvangen van Spotify om je ochtend mee te beginnen? Dat voelt fijner dan het ontvangen van een identiek product voor iedereen.

Zoals u kunt zien wegen de voor en nadelen elkaar af. Welke vorm past volgens u het beste bij uw bedrijf? Een goede discussie waardig!

Durf jij echt te zijn?

Met een hoofd vol veelzeggende oneliners kom ik thuis, terug van het eerste Club BENG kennisevent. Deze keer over content marketing. Vier boeiende sprekers zetten me, elk op hun eigen wijze, aan het denken over dingen waar ik dagelijks mee bezig ben. Inspirerend is het. En ik ben niet de enige die er zo over denkt, zo blijkt tijdens het geanimeerde nagesprek tussen de sprekers en de aanwezigen en bij de aansluitende borrel.

Nadat Hylke Thiry, business developer bij Beeld & Geluid in Den Haag, door host Caatje van Leeuwen kort in de gelegenheid wordt gesteld het initiatief Club BENG toe te lichten (dé netwerkclub voor event-, marketing en communicatieprofessionals in de regio Den Haag. Doel: inspireren, kennis delen, verbinden) schakelt Caatje snel door naar de eerste spreker. In een stevig tempo volgen de sprekers elkaar op. Een korte terugblik aan de hand van enkele oneliners.

‘Vertrouwen is de basis van elke relatie’
Cor Hospes van onder andere Merkjournalisten nam vol energie de aanwezigen mee in zijn verhaal. Zijn oproep: sta stil. We zijn zo gehypet, we gooien alles maar op social media en veel ervan heeft geen diepgang, geen kwaliteit. Het is vullis (vuilnis). Stop daarmee. Fok content. Vertel verhalen. Zijn plaatje hierbij, met de opgestoken middelvinger, zag ik diezelfde avond al terug op LinkedIn. Cor legt uit dat content marketing gaat over het opbouwen van vertrouwen, van loyaal publiek, van relaties. Probeer niet de massa te bereiken. Massa is dood, het gaat om niche denken waarbij je je publiek beter leert kennen. ‘Je moet denken vanuit je publiek. Ga met je publiek praten, wees empathisch. Content marketing vanuit liefde voor mensen.’ Cor adviseert weg te blijven van social media. ‘Dat is voorbij, je bouwt je huis als het ware op andermans grond. Bouw je eigen content platform, zo maak je het verschil voor jouw publiek. “Make love, not content”.’ 

‘Zien wat iedereen ziet, doen wat niemand doet’
Ron Simpson, creative entrepreneur, vertelt over het succes van The Avocado Show. De aankondiging van dit concept ging viral met meer dan 2 miljoen views en 200 duizend fans op social media. Inmiddels vind je The Avocado Show in verschillende Europese hoofdsteden, de dag na het kennisevent is Londen toegevoegd. Dat is allemaal geen rocket science, Ron weet het terug te brengen tot wat het is: doen, lef hebben. ‘Ondernemen is niet een zaak hebben of eigenaar zijn. Ondernemen is doen, is creëren. Als iets niet goed loopt, verander dan niet alles, vaak kan één variabele veranderen al het verschil maken. Het hoeft allemaal niet direct perfect te zijn. Ik noem dat “The power of imperfection”. Die les leerden wij in de praktijk. We gingen zo snel en massaal viral, we waren er eigenlijk niet klaar voor. We hadden nog geen website, geen aanvullende informatie. Viral gaan zonder informatie is als vuur zonder zuurstof, dat dooft heel snel uit. We gingen met iedereen in gesprek, gaven ze verschillende informatie (steeds een andere openingsdatum) en zo bleef het vuurtje branden.’ Kortom: gezond verstand gebruiken, doen en geluk dwing je af.

‘Live is lef’
Patrick Petersen, online strateeg, docent/spreker, columnist, pakt na de korte pauze de aandacht van de aanwezigen met de prikkelende vraag “Wie gelooft in influencers?”. Het blijkt de opmaat voor een roep om authenticiteit. Wees echt. Patrick gaat in op de trends binnen content marketing, hij ziet de volgende:

 1. Datadriven. Het maakt in de zaal een discussie los of je ook emotie in je content durft te laten zien. Of zelfs de data en de specs helemaal achterwege te laten en puur op de emotie te appelleren.
 2. Customerengagement.
 3. Iconische aanpak (individualisme). Patrick licht het gebruik van archetypes toe, zoals de rebel (barbier Schorem in Rotterdam) en de held.
 4. Inspiratie.
 5. Lef. Patrick doet de oproep meer live te gaan. Het gaat om echtheid. Durf echt te zijn. Wie gebruikt er weleens LinkedIn-live?
 6. Authenticiteit. Durf je een interview te geven dat niet helemaal gescript is maar hooguit kort gebriefd?
 7. Instagram reels (in plaats van stories).

Alle trends overziend is het een oproep om lef te tonen, echt en authentiek te zijn.

‘PR is de waarheid met een hele mooie strik eromheen’
Voor José Woldring van The Media Nanny is dit haar eerste optreden na haar bevallingsverlof. Ze is blij om bij Club BENG te gast te zijn. José verzorgt met haar bedrijf de PR en marketing voor artiesten van wereldfaam, met name in de DJ/dance scene. Denk aan Martin Garrix, David Guetta en upcoming Reinier Zonneveld. José ziet in PR een tool om je content marketing te versterken. Je brengt een bijzonder verhaal voor het voetlicht. José: ‘PR is voor mij het via onafhankelijke media brengen van een relevante boodschap voor een bepaald medium. Om die onafhankelijke media te bereiken moet je je netwerk vergroten. Niet te snel opgeven als deuren gesloten blijven.’ Ze legt aan de hand van twee voorbeelden, Reinier Zonneveld en Diederik Gommers, uit hoe PR wordt ingezet. Daaruit blijkt dat het belang van TV nog altijd heel zwaar weegt. Je komt immers niet zomaar op TV. PR is niet een kunstje, het vraagt om hard werken. ‘PR vraagt om meer creativiteit (het moet om een unieke boodschap gaan), inlevingsvermogen (relevantie doelgroep voor het medium) en tenslotte inzet, het maken en het pitchen.’

In het nagesprek blijkt dat iedereen iets meeneemt naar huis. Je krijgt een nieuw perspectief aangereikt, zaken worden geplaatst in een andere context, soms is het een reminder: ‘O ja, daar moet ik nu echt mee aan de slag.’ Tijdens de borrel worden al plannen gemaakt. Het ‘Toon lef, doe het’ echoot nog door. Het inspireert. Cor Hospes eindigt het plenaire deel met een oproep uit het hart: ‘Hou je ogen open, ga leren luisteren’. Een kennisevent van Club BENG bezoeken (of beter nog lid worden van Club BENG) lijkt mij daarvoor de uitgelezen plek.

Arbeidscommunicatie met video

Arbeidsmarktcommunicatie is voor iedere organisatie een cruciaal aspect. Groot of klein, zonder de juiste medewerkers ben je namelijk nergens.Toch blijkt het vinden en behouden van de juiste medewerkers vaak een grote uitdaging in de praktijk. Want, hoe onderscheid je jouw organisatie en vacatures met die van de concurrenten? Het antwoord op deze vraag is simpel: gebruik video voor je arbeidsmarktcommunicatie!

In deze blog leggen wij je uit wat arbeidsmarktcommunicatie met video inhoudt en waar je op moet letten als je succesvolle arbeidsmarktcommunicatie met video wil laten ontwikkelen.

Wat is arbeidsmarktcommunicatie met video precies?
Arbeidsmarktcommunicatie is niks anders dan de communicatie met de arbeidsmarkt. Dit kan via allerlei kanalen en op elk denkbare manier, waaronder dus video. Het doel van arbeidscommunicatie is om jezelf als werkgever positief te onderscheiden in de markt. Hiervoor is het belangrijk om op een unieke en authentieke manier te communiceren richting de doelgroep. Je kunt je wel voorstellen dat het gebruik van video hier uitermate geschikt voor is.
Arbeidsmarktcommunicatie met video biedt namelijk vele mogelijkheden om jouw organisatie uniek in beeld te brengen bij potentiële nieuwe collega’s. Zo creëer je met video een authentiek beeld van onder andere de bedrijfscultuur, visie en manier van werken. Bovendien zorg je met deze vorm van videocommunicatie voor een warm en vertrouwelijk gevoel bij de kijker.

Hoe ziet arbeidsmarktcommunicatie met video er uit?
Arbeidsmarktcommunicatie in de vorm van een unieke, eigenzinnige en enthousiasmerende video. Hoe moet je dit voorstellen? In tegenstelling tot een bedrijfsvideo, waarin de focus wordt gelegd op het bedrijf zelf, richt een arbeidsmarktcommunicatievideo zich meer op de werknemer en diens activiteiten. Wie zijn de werknemers, hoe ziet de werkdag er uit en wat houdt de functie precies in? Dit zijn allemaal zaken die aan bod komen in een arbeidsmarktcommunicatievideo.

Naast de focus op de werknemer is het ook belangrijk om de werkgever in beeld te brengen. Wie ben je als werkgever? Wat wil je uitstralen naar je medewerkers en wat heb je te bieden? Door dit alles op een originele manier weer te geven met video kun jij jezelf onderscheiden van de concurrenten.
Hoe zorg je voor een succesvolle arbeidsmarktcommunicatie video?

Om ervoor te zorgen dat jouw arbeidsmarktcommunicatievideo een succes wordt zijn er een aantal punten waar je rekening mee moet houden. We hebben ze hier op een rijtje gezet.

1. Bepaal de doelgroep
Als je op zoek bent naar nieuwe werknemers begint het allemaal met één vraag: wie zoek je? Oftewel, bepaal de doelgroep van je video.
Bij het bepalen van de doelgroep moet enerzijds goed na worden gedacht over hoe deze groep er uit ziet en over welke kenmerken zij beschikken. Anderzijds is het ook belangrijk om te weten hoe deze personen bereikt kunnen worden. Op welke social media kanalen zijn zij bijvoorbeeld actief?

2. Laat zien wie je bent en waar je voor staat
Wat heb je als organisatie te bieden behalve salaris? Wat maakt werken bij jouw bedrijf zo uniek ten opzichte van de rest?
Het is misschien lastig om een uniek antwoord te geven op deze vragen, maar maak je geen zorgen, als iemand dit wel kan vertellen zijn het je eigen collega’s op de werkvloer. Laat ze vertellen waar ze voldoening uit halen en wat ze belangrijk vinden in hun baan, of hoe zij hun ideale nieuwe collega zouden omschrijven.

3. Maak de bedrijfscultuur duidelijk
Laat niet alleen de werkplek zien in je arbeidsmarktcommunicatievideo. Leg de focus ook op de bedrijfsborrels en -uitjes of andere leuke evenementen. Laat zien wie je echt bent als organisatie en waarin jij jezelf onderscheid van de concurrenten.

4. Houdt rekening met de verschillende platformen
Ieder platform vraagt om een eigen aanpak. Facebook, Instagram, LinkedIn en je eigen website trekken verschillende bezoekers met andere verwachtingen. Speel hier dus op in door verschillende video’s te ontwikkelen. Facebook en Instagram vragen bijvoorbeeld meer om een emotionele aanpak. Denk hierbij aan de sfeer van de werkomgeving, collegialiteit en de vrijdagmiddagborrels. LinkedIn is daarentegen een zakelijk kanaal, waarbij om meer rationele content wordt gevraagd. Leg de focus in dit geval meer op zaken als de de carrièremogelijkheden en wees niet verlegen om concreet het salaris te benoemen.
Wat betreft de content op je eigen website wil je uiteraard dat deze zoveel mogelijk aansluit bij de bedrijfscultuur. Het voordeel is hier dat, in tegenstelling tot de social mediakanalen, er wat meer ruimte is voor de lengte van de video. Waar je op de socials het liefst een zo kort mogelijke video inzet om de aandacht van de kijker niet te verliezen, heb je hier op je eigen website wat meer speling in.

5. Evalueer de resultaten
Levert jouw video het gewenste resultaat op? Om hierachter te komen is het meten en evalueren van de resultaten cruciaal. 
Wanneer je kiest voor meerdere video’s afgestemd op verschillende kanalen biedt dit de mogelijkheid om de effectiviteit van de verschillende video’s te evalueren. Zo kan content met een beter resultaat vaker worden ingezet of doorontwikkeld. Ook in het geval van een enkele video is het van belang om de resultaten te meten, evalueren en de video te optimaliseren tot een succesvolle arbeidsmarktcommunicatievideo.  

Jouw arbeidsmarktcommunicatie met video op maat gemaakt door professionals!
Jouw arbeidsmarktcommunicatie op een originele, authentieke en enthousiasmerende manier in beeld brengen met video kan een grote uitdaging zijn. Want hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat jouw arbeidsmarktcommunicatievideo aansluit bij de doelgroep en geschikt is voor het juiste kanaal?

De juiste mediamix

In gesprek met Jessica Groeneveld, Account Executive bij Auke (media, creatie, drukwerk), lid van Club BENG, over de toekomst van print, drukwerk en buitenreclame. Volgens Jessica is die er zeker, het draait allemaal om de optimale media- en marketingmix om gericht de juiste doelgroep te bereiken. We leggen Jessica enkele vragen voor.

Is er in het socialmedia “geweld” nog wel toekomst voor drukwerk, printcampagnes en buitenreclame?
Jessica: ‘Ja, daar geloof ik heilig in. Wel zie je dat online steeds meer in de mediamix wordt meegenomen. Maar zeker bij de klanten die wij bedienen, zoals scholen, zorginstellingen en culturele klanten, zie je dat offline media nog altijd een belangrijke plek innemen in de mediamix. Het voordeel van buitenmedia is dat men het niet als irritant ervaart. Het is niet dat het je stoort in hetgeen waar je op dat moment mee bezig bent. Als je bijvoorbeeld commerciële TV kijkt dan storen de reclames tussendoor. Je gaat zappen of wat te drinken halen. Of je laat deze zenders links liggen en stapt over naar Netflix. Als je online naar het weer op buienradar wil kijken, omdat je snel de deur uit moet en wil weten of er een bui aankomt, dan kan die ene advertentie als enorm storend ervaren worden. Buitenreclame kun je niet wegzappen of wegklikken. Toch blijkt men het niet te zien als afleiding van hetgeen waar men eigenlijk mee bezig is. Buitenreclame kan tevens een bedrijf meer betrouwbaarheid en professionaliteit doen uitstralen. Het wordt door werkgevers vaak ingezet om het personeel te laten zien dat ze trots kunnen zijn op waar ze werken en om toekomstig personeel op zo’n manier aan te trekken. Het kan een bepaalde vorm van status geven: “Ik werk bij bedrijf X, heb je ze al op de tram gezien?”.
Daarnaast kunnen offline uitingen over een langere periode een enorm goed effect hebben op de opbouw van naamsbekendheid of de zichtbaarheid. Daar waar je bij wijze van spreken 20 x dezelfde online advertentie aan de consument moet laten zien (waar mensen zich overigens aan gaan ergeren), kun je ook een half jaar een campagne op een bus of tram laten rondrijden, waardoor je langzaamaan je zichtbaarheid vergroot zonder als irritant te worden gezien.’

Welke ontwikkelingen zie je in buitenreclame?
Jessica: ‘Steeds meer buitenreclameobjecten worden inderdaad digitaal gemaakt, waardoor het een verlengstuk van je online campagne is. De spot die je online inzet kun je ineens doortrekken naar offline (en andersom). De uiting die je afspeelt op de digitale abri kun je direct door vertalen en laten zien aan degene die langs die abri loopt. Je kunt het enorm gericht inzetten. Bijvoorbeeld: op de digitale panelen op de NS stations laat je van 17:00 – 21:00 uur de uiting van een McMenu zien. Mensen komen dan uit werk en denken aan het avondeten, de kans dat ze trek krijgen in iets van McDonald’s is enorm groot. Van 07:00-10:00 laat je het ontbijtmenu van de Mc zien. Ook kun je de digitale panelen zo instellen dat, als het weer onder de 8 graden uitkomt, je dan reclame ziet van stamppot met Unox worst, maar als het 20 + graden is dat je dan het nieuwe Magnum ijsje ziet. Je kunt tijden, locaties, enzovoort steeds specifieker en gerichter inkopen.’

Gaat het juist niet om de kracht van het mixen van fysieke en online uitingen?
Jessica: ‘Het gaat uiteindelijk om de marketingmix. Denk aan de open dag van een school. Daar zet je in de kleinere gemeentes zeker ook nog advertenties in, in de plaatselijke huis aan huis kranten. Dit wekt vertrouwen bij de ouders, zij hebben vaak in de kleinere dorpen nog een belangrijke rol in de keuze van de school waar hun kind naartoe gaat. Als ze dan ook een poster in een bushokje zien, dan straalt dit nog meer vertrouwen uit naar de ouder. De kinderen kun je dan bereiken met media op scholen en online campagnes. Dus de mix is wel heel belangrijk.’

Welke samenwerkingen zie je ontstaan in de reclame-/communicatie wereld, welke disciplines zoeken elkaar steeds meer op omdat ze elkaar aanvullen, zie je hier een rol of functie voor Club BENG weggelegd?
Jessica: ‘Je ziet dat outdoor exploitanten steeds meer gaan samenwerken met partijen die bijvoorbeeld Mobile Display campagnes aanbieden. Bedrijven die video content maken, doen dit ook steeds meer voor outdoor campagnes. Vanuit BENG is het zeker interessant om eens een spreker uit te nodigen die dergelijke samenwerkingen benoemt en hier meer over kan vertellen.’

Bedrijfsvideo: laat zien waar jouw organisatie voor staat

Bedrijfsvideo

Een bedrijfsvideo is een persoonlijke video van jouw bedrijf. Deze populaire vorm van video content is een must have. Met een bedrijfsvideo maak je namelijk in een korte en krachtige video duidelijk waar jouw bedrijf voor staat.

Belangrijker nog, na het zien van jouw bedrijfsvideo weten je klanten óók waar je voor staat. Mits jouw bedrijfsvideo een succes is. Succesvolle bedrijfsvideo’s laten het unieke, authentieke karakter van jouw bedrijf zien op een manier die blijft hangen bij de doelgroep.

Maar, wat is een bedrijfsvideo precies en hoe zorg je ervoor dat jouw bedrijfsvideo ook daadwerkelijk aanslaat bij de doelgroep? Als experts op het gebied van bedrijfsvideo’s lichten wij van Objektiv het graag voor je toe.

Wat is een bedrijfsvideo?
Een bedrijfsvideo is een korte en authentieke video waarin de bedrijfsvisie duidelijk wordt gemaakt aan de doelgroep. In de vorm van een korte en krachtige video breng je het imago van jouw bedrijf over aan de klanten, op een manier die echt blijft hangen.

In een bedrijfsvideo laat je jouw bedrijf letterlijk en figuurlijk zien aan je klanten. Deze video is daarom niet lang en uitgebreid, maar juist kort en effectief. Met als doel dat de boodschap van jouw bedrijfsvideo herinnerd blijft. Een bedrijfsvideo wordt gemaakt voor de doelgroep; jouw (potentiële) klanten!

Waar de kracht van een bedrijfsvideo zit in de korte lengte van de video, is dit ook gelijk de uitdaging. Het is natuurlijk erg lastig om jouw gehele bedrijf inclusief alle karakteristieke eigenschappen in een korte video over te brengen aan de doelgroep. Dankzij professioneel opgenomen en gemonteerde beelden in combinatie met ervaring en expertise, maken wij van Objektiv jouw bedrijfsvideo tot een succes.

Wat is het verschil tussen een bedrijfsvideo en een brandvideo?
Het verschil tussen een bedrijfsvideo en een brandvideo zit hem in de details. Zo gaat een bedrijfsvideo in op de unieke, pure en authentieke eigenschappen van jouw bedrijf.

Een brandvideo daarentegen, gaat in op het merk wat jij met jouw bedrijf wil uitstralen. Het duidelijk en herkenbaar maken van jouw merkidentiteit is hierbij de hoofdfocus.

Waarom een bedrijfsvideo een must is
Een foto zegt meer dan 1000 woorden, maar met een video vertel je nog veel meer. Een bedrijfsvideo is dan ook meer dan een bewegende brochure. Het is een pure, onderscheidende en authentieke video van jouw bedrijf.

Een bedrijfsvideo onderscheid jouw bedrijf van de concurrenten en maakt de kijker enthousiast voor een samenwerking. Bovendien is een bedrijfsvideo uitermate geschikt voor jouw (video)marketing.

Met een bedrijfsvideo draag je bij aan de top-of-mind awareness van jouw doelgroep. Op deze manier zorg je ervoor dat jouw bedrijf blijft hangen in het hoofd van de kijker. Een goede bedrijfsvideo trekt de samenwerkingen en nieuwe klanten naar jouw bedrijf toe, in plaats van andersom.

Alles over jouw bedrijf, in één professionele video
Je kunt zelf waarschijnlijk goed vertellen waarom jouw bedrijf onderscheidend en uniek is ten opzichte van de concurrenten. Waar het echt om gaat is hoe je (potentiële) klanten hier over denken en dit blijkt vaak nog een uitdaging te zijn.

Een professionele bedrijfsvideo is het hulpmiddel om alles over jouw bedrijf in een unieke, korte en krachtige manier duidelijk te maken aan de doelgroep.

Tips voor een professionele en succesvolle bedrijfsvideo
Om een succesvolle bedrijfsvideo te maken zijn er een aantal punten waar rekening mee moet worden gehouden. Hieronder hebben wij alvast wat tips op een rijtje gezet.

Ken de markt en je doelgroep
Dit is misschien vanzelfsprekend, maar wel ontzettend belangrijk. Zonder kennis over de markt en je doelgroep wordt een succesvolle bedrijfsvideo een heel lastig verhaal. Zorg er dus voor dat dit helder en duidelijk is, want dit vormt de basis voor een succesvolle bedrijfsvideo.

Zorg voor een uniek en echt verhaal
Wat maakt jouw bedrijf anders dan de concurrenten? Zorg ervoor dat dit helder is, zodat dit ook duidelijk kan worden gemaakt in je bedrijfsvideo. Uiteindelijk is het overbrengen van jouw unieke, pure en authentieke eigenschappen het doel van een succesvolle bedrijfsvideo.

Let hier wel op dat je niet te algemeen bent. Zorg daarom voor een oprecht verhaal en belicht de unieke eigenschappen van jouw bedrijf. Benoem dus bijvoorbeeld niet alleen de ‘uitstekende service’ van jouw bedrijf, maar laat zien waarom juist jullie service zo uitstekend en uniek is.

Sluit aan op de wensen en behoeften van de kijker
Maak duidelijk waar je als bedrijf voor staat, op een manier die echt blijft hangen bij de doelgroep. Door in te spelen op de wensen en behoeften van de kijker creëer je een meerwaarde met jouw bedrijfsvideo. Ga in op de interesses, lifestyle of een gevoel waarin de kijker zich zal herkennen en jouw bedrijfsvideo wordt een succes.

Bedrijfsvideo laten maken: schakel hulp in van professionals!
Een succesvolle bedrijfsvideo maken kan een hele uitdaging zijn. Want hoe zorg je er voor dat alle unieke, kenmerkende eigenschappen van jouw bedrijf in een korte en heldere video komen te staan? Waarbij het verhaal inspirerend en duidelijk genoeg is zodat deze echt blijft hangen bij de kijker? Wij van Objektiv helpen jou hier graag bij!