Algemene voorwaarden Club BENG

Door je aan te melden als lid of partner van Club BENG ga je akkoord met onze algemene voorwaarden;

  • Een lidmaatschap wordt aangegaan op persoonlijke titel.
  • Een lidmaatschap is kosteloos.
  • Het lidmaatschap is niet overdraagbaar. Dit geldt voor het lidmaatschap op zich, maar ook voor de deelname aan activiteiten.
  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een kalenderjaar. 
  • Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd, tenzij het lid voor 1 december schriftelijk opzegt. 
  • De leden houden zelf hun gegevens bij via de website.
  • Alle correspondentie wordt verzonden naar de privé postadresgegevens zoals deze in het digitale ledenbestand zijn opgenomen. 
  • Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren, per e-mail aan: hthiry@beeldengeluid.nl

Club BENG is een initiatief van Beeld en Geluid Den Haag en is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag