Alignment realiseren door middel van communicatie, hoe doe je dat?

‘Klanten zullen nooit van je organisatie houden als je eigen medewerkers dat niet doen’, aldus Simon Sinek. Hij is een leiderschapsgoeroe, docent strategische communicatie aan de universiteit van Columbia, oprichter van SinekPartners en auteur.  Opzich een logische uitspraak, want medewerkers hebben direct contact met stakeholders en zorgen er voor dat de organisatieambities verwezenlijkt worden. Verder zorgen ze ervoor dat de belofte die de organisatie aan de buitenwereld doet waargemaakt wordt wat dus erg belangrijk is voor de reputatie van jouw organisatie. Medewerkers hebben een cruciale rol, maar hoe zorg je nou voor betrokkenheid van jouw medewerkers bij de organisatie? Deze betrokkenheid vormt namelijk de basis van alignment, het uiteindelijke doel. Letterlijk vertaald betekent dit uitlijning, maar de diepere betekenis is dat medewerkers waarde toevoegen aan jouw organisatie vanuit betrokkenheid. In deze blog geef ik je handvatten om alignment te realiseren door middel van communicatie, maar eerst wat betekenen deze begrippen überhaupt?

Allereerst is het belangrijk om te weten wat medewerkersbetrokkenheid (alignment) precies betekent. Dit is de mate waarin medewerkers zich verbonden voelen met en geloof hebben in de organisatie. Dit begint met hun tevredenheid over het werk: in hoeverre voldoen de organisatie, de werkzaamheden en de werkomstandigheden aan de verwachtingen van de medewerkers? Betrokkenheid gaat echter een stap verder en zorgt voor toewijding op de langere termijn. Dit leidt vaak tot een daling van verzuim, incidenten en juist een verhoging van de productiviteit, omzet, kwaliteit en klanttevredenheid. Bovendien raden medewerkers de organisatie eerder in hun eigen netwerk aan als werkgever en promoten zij de producten en diensten eerder. Het zijn dus eigenlijk niet alleen medewerkers die hun werk goed doen, maar tegelijkertijd belangrijke ambassadeurs. Een typische win-win situatie toch? Helaas blijkt uit onderzoek dat een schokkende 9% van de werkende Nederlanders zich betrokken voelt bij hun werk. In de praktijk blijkt dat organisaties nog niet genoeg moeite doen om medewerkers actief te betrekken. Het besef dat betrokkenheid tweerichtingsverkeer is blijkt nog onvoldoende aanwezig te zijn. Des te meer reden voor jou om er direct mee aan de slag te gaan!

Medewerkersbetrokkenheid in kaart brengen
Toch is betrokkenheid een redelijk abstract begrip, dus hoe breng je het binnen jouw bedrijf nou in kaart? Een handige tool om de betrokkenheid bij medewerkers binnen jouw organisatie te meten is de: engagement pyramid van Gallup. Dit is wereldwijd het meest gebruikte onderzoeksinstrument voor het meten van medewerkersbetrokkenheid. Het is een survey die bestaat uit 12 simpele vragen waar een percentage uitkomt dat veel zegt over hoe betrokken medewerkers zich voelen bij de organisatie. Zie de afbeelding hieronder voor de exacte vragen, loop als leidinggevende de lijst eens zelf na en stel jezelf iedere keer de vraag, wat zou ik er zelf aan kunnen doen om de score bij iedere vraag te verhogen? Wees eens lekker kritisch op jezelf, want hoe hoger de betrokkenheid, hoe eerder je alignment kan realiseren!

En alignment, wat is dat?
Alignment betekent in het Nederlands uitlijning of nog beter, het op één lijn brengen van verschillende zaken. Aligned medewerkers weten hoe zij met hun expertise waarde kunnen toevoegen aan de doelstellingen en ambities van de organisatie. Vanuit hun betrokkenheid zijn ze bereid hier actief aan bij te dragen. Om dit te bereiken is het dus erg belangrijk dat medewerkers zich op de eerste plaats betrokken voelen bij de organisatie en zich verbonden voelen met met haar verhaal en ambitie. Als zij bijdragen aan dat verhaal geeft dat voldoening of zingeving. Aan alignment werken is eigenlijk niets anders dan werken aan een relatie waar beide partijen iets aan hebben. Deze relatie is een randvoorwaarde voor alignment. De medewerker en de organisatie kunnen elkaar versterken als zij een gesprek voeren met elkaar. Een gesprek over onderwerpen als: waar staat de organisatie voor en wat kan de medewerker daaraan toevoegen? Welke drijfveren heeft de medewerker? En hoe kan de organisatie hem stimuleren om elke dag het beste van zichzelf te geven? Toch is relaties met medewerkers verdiepen tegenwoordig niet meer zo eenvoudig door verschillende ontwikkelingen. Je kan hierbij denken aan: digitalisering, horizontalisering, transparantie, flexibilisering, duurzaamheid en zingeving. Ondanks dit is het niet onmogelijk en ook zeker niet onbelangrijk!

Communicatie inzetten om alignment te realiseren
Voor het realiseren van alignment moet je allereerst je interne communicatie goed op orde hebben. Als deze interne communicatie binnen een organisatie namelijk goed is afgestemd, zorgt dat ervoor dat alle medewerkers vanuit één vertrekpunt hetzelfde doel nastreven. Organisaties die succesvol zijn maken dus bewuste keuzes; ze werken vanuit een eenduidig verhaal dat duiding en richting geeft aan medewerkers. Op deze manier ontstaat een soort kompas waarin de visie, cultuur en waarden van organisatie en medewerkers samenkomen. Dit vormt een krachtig sturingsinstrument voor alle communicatie, extern én intern. Of het nu gaat om de tekst in het contract van een nieuwe medewerker, het ontwikkelen van interne communicatiemiddelen, het jaarverslag of het intranet. Er zijn een aantal hoofdactiviteiten die de communicatie (HR) afdeling hebben in alignment, namelijk:

 1. Informeren

Wees duidelijk in wat je wilt vertellen. De strategie wordt verwoord in een helder verhaal. Een verhaal informeert medewerkers over de richting van de organisatie, inspireert om hier samen voor te gaan en is in de praktijk toepasbaar en gericht op de dialoog aangaan.

 1. Betrekken

Bedenk in  hoeverre medewerkers kunnen meedenken over de strategie en worden zij betrokken bij de besluitvorming? Dit draagt namelijk bij aan alignment. Als medewerkers kunnen meedenken en meebeslissen, ontstaat er namelijk eigenaarschap en ondernemerschap in hun eigen werk. Wees oprecht bereid om iets te doen met reacties van medewerkers.

 1. Positioneren

Hoe een bepaalde boodschap gebracht wordt, is in grote mate bepalend of de (potentiële) medewerker erachter staat. Hoe krijgt het betekenis in het hoofd en in het dagelijkse werk van de medewerker? Voelt hij zich aangesproken? Dit heeft alles te maken met de manier waarop en met welke regelmaat het verhaal verteld wordt, en hoe het vervolgens medewerkers raakt.

 1. Activeren

Nu nog het verhaal echt tot leven laten komen, maar hoe doe je dit? Dat medewerkers ervaren dat ze bijdragen aan het succes van de organisatie? Door het leveren van bewijs, zoals best practices en resultaten resultaten van strategische doelstellingen kan je medewerkers al prima activeren.

 1. Motiveren

Op wat kleinere schaal kan je medewerkers motiveren met het aangaan van de dialoog over de concretisering van de strategie of het vieren van successen. Maar ook op grotere school door cultuurverandering (indien nodig), leiderschapsprogramma’s en het in de praktijk brengen van goed werkgeverschap.

 1. Faciliteren

Alle middelen en randvoorwaarden worden in het werk gesteld zodat iedereen na het delen van het verhaal of de strategie concreet aan de slag kan met zijn eigen bijdrage. Dat gaat van management tools tot processen en systemen.

 

Al met al is het belangrijk om betrokkenheid als een stap dichterbij alignment te zien. Betrokkenheid creëren is niet eenvoudig, maar het is ook niet onmogelijk als je de interne communicatie op orde hebt. Een wat persoonlijkere benadering werkt al erg goed. De huidige betrokkenheid is eenvoudig in kaart te brengen met de engagement pyramid van Gallup. Waar hebben de medewerkers behoefte aan? Wat motiveert hen? Op den duur zullen medewerkers vanuit hun expertise waarde toevoegen aan jouw organisatie. Oftewel alignment!

Geen blogs meer missen? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief!

Club BENG college is weer terug!

Het is misschien alweer een tijdje terug dat je voor het laatst in de collegebanken hebt gezeten, maar over iets minder dan twee weken is het weer zover. Het club BENG college is op dinsdag 4 oktober eindelijk terug en het wordt weer leerzamer dan ooit. Voor deze speciale middag hebben we Mike Hoogveld uitgenodigd bij Beeld & Geluid in Den Haag. Dr. Mike Hoogveld is mede oprichter van adviesbureau nlmtd, dat zich richt op het creëren van organisaties die toekomstbestendig waarde creëren voor hun klanten. Daarnaast is hij een vaste gastdocent aan Nyenrode, waar hij promoveerde op de toepassing van agile principes binnen omnichannel strategieën. Ook publiceert hij regelmatig boeken, waarvan zijn laatste drie allen op nummer 1 in de Managementboek top-100 stonden. In dit college komt Dr. Hoogveld ons meer vertellen over de customer journey als concurrentievoordeel. Lees gauw verder voor de details en vergeet natuurlijk niet om alvast je ticket te bestellen! 

Er verandert steeds meer en sneller. Zo ook het gedrag van jouw klanten: ze gebruiken steeds meer online en offline kanalen door elkaar heen en worden steeds kritischer in de klantbeleving die ze van jouw organisatie eisen. Hoe zorg je met al deze complexiteit dat je relevant blijft voor je klanten? In dit college onthult Mike Hoogveld hoe je daarin sneller en slimmer kan opereren dan je concurrenten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke inzichten geeft hij concrete tips om jouw omnichannel customer journey vorm te geven en daarbij jouw manier van organiseren en werken zo in te richten dat je optimaal presteert bij iedere klantinteractie.

Het kan natuurlijk zijn dat je je afvraagt wat een ‘customer journey’ nou weer is. Dit is simpel gezegd een visuele representatie van de klantreis waarin jij als bedrijf alle contactmomenten vastlegt die jouw potentiële klant heeft met jouw organisatie. Het in kaart brengen van deze klantreis helpt je ook bij het onderzoeken hoe jij jouw waardevolle klantrelaties nou behoudt. Deze contactmomenten worden ook wel touchpoints genoemd en ontstaan iedere keer als een klant interactie heeft met jouw merk.

In deze customer journey worden 5 fasen onderscheidt:

 1. Allereerst de bewustwordingsfase waarin de klanten zich bewust wordt van een bepaald probleem. Er ontstaat dan een behoefte. 

 2. In de overwegingsfase gaat iemand zich verdiepen in het probleem en op zoek naar mogelijke oplossingen. Daarbij neemt een persoon oplossingen van meerdere organisaties (ook jouw organisatie) in overweging. 

 3. De aankoopfase is de fase waarin de daadwerkelijke aankoop gedaan wordt. Het bedrijf dient er in deze fase voor te zorgen dat er een duidelijke call-to-action aanwezig is, zodat de aankoop ook daadwerkelijk bij dat bedrijf gedaan wordt. 

 4. In de een-na-laatste service en gebruiksfase heeft de klant het product of de dienst gekocht. Echter, hij/zij heeft misschien hulp nodig bij het in gebruik nemen of implementeren ervan. Als bedrijf zijnde moet je er in deze fase voor zorgen dat je klaar staat voor je klanten en de nodige service biedt. 

 5. Ten slotte de loyaliteit fase waarin de klant beslist in hoeverre hij/zij tevreden is en of hij/zij jou zal aanbevelen aan anderen. Het is belangrijk om de klant als het ware ambassadeur van jouw organisatie te maken

Kortom met het scherp in kaart brengen van deze customer journey kan je al veel concurrenten een stapje voor zijn. Wil je alle ins en outs over de customer journey als concurrentievoordeel gebruiken? Meldt je dan hier aan voor het club BENG college op 4 oktober, want het wordt weer middag om niet snel te vergeten!

Geen nieuws meer missen? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief!

Zeven tips voor goede marketing op social media!

Snapchat, Instagram, Facebook, Tiktok, LinkedIn. Allemaal social media platformen waar je ongetwijfeld weleens van gehoord hebt. Dat social media tegenwoordig een grote impact op ons leven heeft is een feit. Alleen al in Nederland heeft ruim 86% een social media-kanaal. Dit is ook logisch, want het is vermakelijk en voorziet in de menselijke behoefte aan contact. Ook een groeiende groep ondernemers zien de voordelen van social media en gebruiken deze media als marketingtool. Voordelen zoals: de laagdrempeligheid, groot bereik, lage kosten, rechtstreekse interactie met een gekozen doelgroep, netwerk opbouwen en zo gaat het lijstje nog even door. Als je dit goed aanpakt kan het een krachtig marketingmiddel zijn voor de promotie van jouw bedrijf of product, maar dat moet je ook wel écht goed doen. In deze blog komen dan ook zeven tips voor goede marketing op social media aan bod. Door deze tips toe te passen maak jij een vliegende start op social media!

Allereerst wat houdt social media marketing precies in? Social media marketing (SMM) is een marketingtool waarbij één of meerdere social media platformen worden ingezet om de marketing (communicatie) doelstellingen van een onderneming te realiseren. Deze interactieve vorm van marketing is gericht op het aangaan van de dialoog met klanten en potentiële klanten. Een groot deel van deze klanten bevinden zich online en daarom is social media uitermate geschikt om met hen te communiceren. Je bevindt je namelijk altijd in de broekzak van jouw doelgroep. SMM is echter een middel en geen doel op zich. Het inzetten van social media is dus alleen aan te raden als het bedrijf en de markt hier geschikt voor zijn. Wees je hier bewust van!

#1 Weet wie je doelgroep is! 

Met de content die je plaatst wil je vaak een specifieke doelgroep bereiken. Een bepaalde leeftijdscategorie, bepaalde interesses, uitgavenpatroon of noem het maar op. Het moet in ieder geval interessant zijn voor de doelgroep. Doe dan ook eerst grondig onderzoek naar je doelgroep. Op welk social media platform spenderen zij de meeste tijd? Wat zijn hun interesses? Wat voor soort content houdt hen bezig? Antwoorden op dit soort vragen zijn cruciaal voordat je begint met social media. Instagram, Snapchat of Tiktok kun je bijvoorbeeld erg goed inzetten om gebruikers tussen de 6-29 jaar te bereiken met speelse content. Als je jouw merk in beeld kunt vertellen zit je helemaal goed met deze kanalen. Een kleine kanttekening bij Tiktok is dat het niet is voor merken die zich jong willen profileren, maar juist voor de merken die daadwerkelijk jong zijn. Hoewel Facebook nog steeds het grootste social media platform ter wereld is, daalt de populariteit onder jongeren. Ondanks dit kan je met Facebook een doelgroep tussen de 30-64 prima bereiken. Het is ideaal om een ‘community’ te bouwen en jouw merk binnen deze groep te promoten. Ten slotte LinkedIn, het platform waar je voornamelijk hoogopgeleiden vindt (HBO of hoger). De grootste groep gebruikers in Nederland is tussen de 20-39 jaar, maar veel 40-64 jarigen kan je hier ook prima mee bereiken. Houdt het altijd zakelijk als je dit kanaal gebruikt!

 

#2 Wees consistent met het posten!

Vaak worden volgers bij de opstart van een social media account doodgegooid met content, maar zwakt dit al af naar enkele weken. Het is juist de kunst om consistent waardevolle content te blijven delen. Uit het oog, is uit het hart lijkt slechts een spreekwoord, maar het is de harde waarheid. Veel berichten omdat je  een promotie of event hebt en daarna weken  niets delen is niet effectief. Spreid het liever en maak desnoods een contentkalender om er zeker van te zijn dat je altijd voldoende content hebt om te plaatsen. Een inspirerende quote die hier goed bij aansluit is ‘content builds relationships. Relationships are built on trust. Trust drives revenue.’ Blijf onder de aandacht bij jouw doelgroep is de boodschap.

 

#3 Wees sociaal en zorg voor tweerichtingsverkeer!

Social media wordt door veel bedrijven alleen maar ingezet als zendkanaal. Vaak wordt gedacht dat hoe ‘harder’ je roept en hoe meer mensen het ‘horen’, hoe beter het effect zal zijn. Eenrichtingsverkeer dus, maar dit is niet zo en werkt juist averechts. Social media is geen digitale reclamefolder, maar eerder een handig kanaal om een hechte band op te bouwen met jouw doelgroep. Dat het allemaal online is betekent niet dat omgangsvormen vergeten moeten worden. Als je bijvoorbeeld in een winkel iets vraagt aan een medewerker krijg je direct antwoord of in ieder geval zo snel mogelijk. Geen reactie geven zou onbeleefd zijn en kost je als ondernemer minstens één klant. Online verandert er niet heel veel, dus wees ook echt sociaal. Anders zou het waarschijnlijk ‘asocial media’ heten!

 

#4 Post niet ondoordacht!

Een fout die veel ondernemers maken is dat ze te vaak ‘gewoon’ een bericht plaatsen om de aandacht van klanten niet te verliezen. Hier zit echter geen strategisch plan achter, wat juist belangrijk is. Een goede social media strategie gaat uit van doelstellingen en een doelgroep.  Zorg dat er een logica achter jouw posts zit. Wees relevant, origineel en speel slim in op de behoeften van jouw doelgroep. Dat is namelijk precies wat ervoor zorgt dat jouw klanten terug blijven komen en ook dat je nieuwe klanten aantrekt. Of je nu wilt informeren, overtuigen of amuseren, zorg dat er een tactiek achter zit.

 

#5 Zorg dat je adverteert!

Het plaatsen van content leidt helaas niet automatisch tot meer bekendheid op social media. Wel vergroot het je zichtbaarheid en hebben klanten een beeld bij jouw bedrijf en wat je te bieden hebt. Het enige probleem is dat deze berichten alleen gezien worden door mensen die jouw pagina volgen of geliked hebben. Dit kunnen dan zelfs mensen zijn die niet eens binnen jouw doelgroep vallen. Je bent dus onvoldoende zichtbaar als je alleen ‘gratis’ post. Adverteren op social media is dan ook een ware investering. Je kan op basis van: bepaalde profielkenmerken, activiteiten, interesses etc. heel specifiek targeten wie jouw advertentie te zien krijgt. Het kost je wat, maar levert vaak nieuwe volgers op.

 

#6 Doe wat met je statistieken!

Om bij te houden hoe je het doet, is het uitermate belangrijk om je statistieken van tijd tot tijd  te analyseren. Meten is immers weten!  Kijk eens goed naar je Key Performance Indicators (KPI’s). Hierbij kun je denken aan: je volgers aantal, kliks naar de website, het gemiddelde aantal views, het aantal unieke bezoekers, impressies van je profiel enzovoort. Deze statistieken geven je een goed inzicht in wat nou wel en niet werkt bij jouw doelgroep qua content, moment van posten en veelheid aan berichten. Vervolgens kan je daar op inspelen.

 

#7 Maak gebruik van hashtags!

Om het beste uit jouw social media-kanalen te halen en meer interactie uit te lokken, werk je onderaan je berichten met hashtags. Het gebruik van deze hashtags zorgt voor maar liefst 12,6% meer engagement dan dezelfde post zonder deze hashtag. Denk eens terug aan de #MeToo beweging die in 2017 ineens op gang kwam. Veel mensen konden zich in deze hashtag vinden en hadden eerder het gevoel deel uit te maken van een groep. zo werkt het ook met veel andere hashtags! Hiernaast creëert het een goed beeld bij jouw merk, omdat je hiermee letterlijk uitleg en duiding geeft over en waar jouw merk voor staat. Houd het kort maar krachtig, wees origineel en zorg dat het relevant is binnen jouw branche. Probeer dus niet ‘mee te liften’ op het succes van hashtags die door anderen zijn bedacht. Houdt het relevant door alleen tags te gebruiken die bij de post passen en waar jouw ‘ideale klanten’ op zoeken, want zo ben je namelijk beter vindbaar voor hen. Gebruik maximaal 3 hashtags per post, want het kan ook tot ergernissen bij andere social media gebruikers leiden. Dit komt wanhopig over en kan gefilterd worden als spam. Wees dus lekker creatief, maar met mate!

Geen blogs meer missen? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief!

De Vaya Visitor App, een verrijking voor jouw event!

Een wereldwijde impact! Dat is het gevolg van COVID-19 waar we de afgelopen jaren vrijwel iedere dag mee geconfronteerd werden. Vooral de evenementenbranche die ruim 1,5 jaar stil lag heeft het zwaar te verduren gehad. Toch heeft deze periode ook nieuwe deuren geopend.  De term ‘hybride event’ bijvoorbeeld was voor de pandemie nog relatief onbekend, maar deze vorm van events organiseren heeft sindsdien een vlucht genomen. Gedeeltelijk fysiek en gedeeltelijk online wil dit zeggen. Verbinding met en tussen bezoekers is alleen niet altijd gegarandeerd bij deze vorm van events organiseren. Hoe maak je jouw (hybride) event nou interactiever? Met de Vaya Visitor App natuurlijk! Hiermee verbind je bezoekers voor, tijdens en zelfs na jouw event. Op 22 september kom Michiel Droog, mede eigenaar van Invitado, langs bij Beeld & Geluid in Den Haag om de voordelen van deze app toe te lichten tijdens de club BENG netwerklunch. Lees gauw verder en meld je aan voor onze netwerklunch!

De Vaya Visitor App is interactief, hybride, op alle fronten flexibel en biedt tal van mogelijkheden voor zowel jouw als je bezoekers. Je bepaald grootendeels zelf de mogelijkheden, informatie en het menu dat bezoekers van jouw event  te zien krijgen. Specialisten configureren de app voor jouw event en passen daarbij ook de bijbehorende huisstijl toe. Nadat deze ‘basis’ is gelegd heb jij de touwtjes in handen! Je kunt eenvoudig jouw eigen content plaatsen en beheren om bezoekers enthousiast te houden voor, tijdens en na jouw event. De laagdrempeligheid van deze app zorgt ervoor dat iedereen er mee aan de slag kan. ‘De pandemie heeft er bij veel klanten helaas behoorlijk ingehakt,’ aldus Michiel Droog. Invitado heeft dan ook bewust de keuze gemaakt om twee versies te lanceren met als resultaat dat deze app erg betaalbaar is. Ook met een beperkt budget!

Welke versie kies jij?

Hoe flexibel jij de app kan inzetten begint bij de keuze welke versie je kiest. Ga je voor de basisversie die al in de app geïntegreerd is of de add-on variant? Als je voor de voordelige basis variant kiest, kunnen bezoekers zelf de Vaya Visitor app installeren vanuit de app store op hun telefoon. Zij krijgen vervolgens een overzicht van events die eraan komen waarbij ze dan jouw event, beurs of congres kiezen. Ze komen dan (evt. na inloggen) in de online omgeving van jouw event met jouw menu, informatie en natuurlijk huisstijl!
Kies je voor de add-on versie, dan publiceert Invitado jouw eigen app in app stores met natuurlijk jouw app icon en beschrijving. Hierbij bewaakt Invitado de strikte richtlijnen en technische specificaties van Apple en Google. Binnen jouw eigen app kunnen zoveel events voor je aangemaakt worden als je maar wilt. De styling kan per event worden aangepast en elk event is desgewenst af te schermen met een login. Hoe tof is dat?

Mogelijkheden van deze app
Tja je denkt nu waarschijnlijk: leuk en aardig, maar wat kan ik nou precies met die Vaya Visitor App? Om te beginnen heb je de mogelijkheid om allerlei informatie over het evenement gemakkelijk en overzichtelijk te delen met bezoekers. Hierbij kan je denken aan: het programma, sessie-informatie, een floorplan en pagina’s voor exposanten/sprekers. Met de bezoekerslijst in de app zorg je voor meer interactie in de vorm van een chatfunctie waarbij je bezoekers de mogelijkheid biedt al voor het event te netwerken. Verder hebben bezoekers de mogelijkheid om hun eigen overzichtspagina samen te stellen via zogenaamde bookmarks. Aanvullende interactie, zoals live polls, wordclouds, een Q&A en zelfs een complete quiz kan via een add on aan de app worden toegevoegd. De resultaten kunnen door de AV-specialist op locatie direct op de schermen in de zaal worden getoond. Bij hybride events via het online eventplatform Transmisión Livestreams van Invitado kunnen de fysiek aanwezige bezoekers en de deelnemers thuis zelfs simultaan meedoen met dezelfde interactie. ‘Daarmee zorg je voor verbinding binnen je hybride event’,  licht Droog toe. Zo heeft deze app nog een tal van andere functies die jouw event een flinke upgrade kunnen geven!

De Vaya Visitor App steekt het woord hybride event in gloednieuw nieuw jasje. Nog niet overtuigd? Zorg dan dat jij bij ons club BENG netwerklunch bent op donderdag 22 september. Mede-eigenaar van Invitado Michiel Droog komt namelijk het doel en alle functies van deze gloednieuwe app toe lichten. We hopen je dan te zien!

Geen blogs meer missen? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief!

Data najaarse events club BENG bekend!

Het moment is eindelijk daar! Vol enthousiasme maken we de planning van onze events in het najaar bekend. Een programma vol variatie, dus er zit zeker een interessant  evenement voor je tussen! Voor leden zijn onze events geheel gratis (inclusief hapjes en drankjes). Niet-leden kunnen hun ticket per event bestellen op Agenda Beeld & Geluid.

Netwerklunch We trappen af met een netwerklunch op 22 september. De vijfde editie alweer bij Beeld & Geluid in Den Haag. Deze heerlijke lunch, die verzorgd wordt door Karsten & Kuiper, is perfect om kennis uit te wisselen met vakgenoten onder het genot van een hapje en een drankje. Ook als jij wilt bouwen aan jouw netwerk is deze lunch perfect voor jou. Ben je al lid van club BENG en klinkt dit nou interessant? Twijfel dan niet en meld je aan. Als je nog geen lid bent kun je via deze link je tickets kopen!

Club BENG college
Professional of niet, op 4 oktober ben je gewoon weer een student! Met club BENG college nemen wij je weer mee naar de collegezaal. We nodigen speciaal voor dit event een hoogleraar, universitair docent of lector uit die je uitleg geeft over een bepaald onderwerp op wetenschappelijk niveau. Uiteraard een onderwerp dat past bij je werkzaamheden. Dus vergeet je laptop of notitieblok niet mee te nemen, want het wordt weer leerzaam. Klik hier om je aan te melden voor het college als je al lid bent van club BENG. Nog geen lid? Geen probleem, bestel je tickets dan eenvoudig via deze link!

Kennisevent
We sluiten het najaar samen af met ons kennisevent op 10 november. De derde editie alweer. We hebben diverse inspirerende sprekers uitgenodigd die je alles vertellen over de laatste ontwikkelingen en trends in ons vakgebied. Het wordt weer een waardevolle middag. Meld je via deze link aan als je lid bent van club BENG. Als je nog geen lid bent, maar dit kennisevent graag wilt bijwonen kun je hier je tickets aanschaffen!

Ken jij event-, marketing en communicatieprofessionals in de regio Den Haag die wel behoefte hebben aan kennis en inspiratie of hun netwerk willen vergroten? Aarzel dan niet en nodig ze uit om ook lid te worden of een van onze events bij te wonen, want delen is vermenigvuldigen! We gaan er samen een inspirerend najaar van maken. Wie neem jij mee?

Geen nieuws meer missen? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief!

Interculturele sensitiviteit, handig of noodzakelijk?

Gedurende jouw carrière ga je ongetwijfeld in contact komen met mensen uit andere culturen. Nieuwe collega’s, klanten, vrienden etc. Je zult soms denken dat deze mensen zich ‘onbeleefd’ of ‘onaangepast’ gedragen, maar ik daag je uit om eens kritisch naar jezelf te kijken. Hoe kom jij eigenlijk over op hen? Dit kan best lastig zijn vanwege de (voor ons) vanzelfsprekendheid van bepaalde handelingen. Toch is deze bewustwording van je eigen culturele gewoontes al een goede stap naar interculturele sensitiviteit. Een vereiste voor goede interculturele communicatie. Dit kan een hoop misverstanden en irritatie voorkomen. Hoe je dit zelf kan trainen? In dit artikel vertel ik er meer over en geef ik je ook nog een paar tips!

Maar eerst…

Waar denk je aan bij het woord, cultuur? Cultuur is eigenlijk best een vaag en breed begrip. Cultuurdeskundige Geert Hofstede definieert cultuur als volgt: “Cultuur is de collectieve mentale programmering die de leden van een groep onderscheidt van die van andere groepen.” Het is iets wat zichtbaar en onzichtbaar tegelijk is. Toch beïnvloed het onbewust ons dagelijkse leven. Het heeft invloed op de manier waarop we denken, voelen en ons gedragen. Onze cultuur vormt onze waarneming en vervormd ook ons oordeel over anderen. Iedereen kijkt als het ware door zijn eigen ‘culturele bril’, wat dus een grote invloed heeft op onze manier van verbale en non-verbale communicatie. Zo kan een goedbedoelde boodschap in de ene cultuur een totaal andere, en misschien zelfs onbeleefde, betekenis krijgen in de andere cultuur. Bijvoorbeeld een Japanse medewerker die geen oogcontact maakt met zijn leidinggevende uit nederigheid, kan in de Nederlandse cultuur als respectloos geïnterpreteerd worden. Je kunt je vast voorstellen dat dit tot irritaties kan leiden. Irritaties die simpelweg te voorkomen zijn met een intercultureel sensitieve blik.

Wat is interculturele sensitiviteit?

Je bent intercultureel sensitief als je in staat bent om niet alleen begrip te hebben voor jouw eigen culturele gewoontes, normen en waarden, maar ook juist begripvol bent voor individuen uit andere culturen. Zorg dat je altijd  bewust bent van iemands religieuze, sociale of etnische achtergrond. Verplaatst je niet alleen in de gedachtegang van de ander, maar probeer ook je  gedrag aan te passen. Kortom, intercultureel sensitief ben je als je flexibel, begripvol, respectvol bent zonder jouw eigen identiteit te verliezen.

Intercultureel communiceren

Een intercultureel sensitieve houding helpt bij interculturele communicatie, het uiteindelijke doel! De focus bij deze interculturele communicatie ligt bij het overbruggen van culturele verschillen. Je weet precies hoe je anderen op een correcte manier benaderd zonder iemand te beledigen. Houd rekening met de volgende punten als je intercultureel wilt communiceren: rol van familie, taal, opvoeding, eer en trots, verhouding man-vrouw, gastvrijheid, afspraken nakomen, scheiding werk-privé, directheid en beleefdheid. Verdiep je in de ander en zijn of haar denkwijze of beweegredenen. Een goede interculturele communicatie op de werkvloer kan zorgen voor beter teamwork, de productiviteit en ook niet onbelangrijk, de sfeer! Het is een proces waarbij constante zelfreflectie van belang is. Jouw cultuur is nou eenmaal niet de enige cultuur. Dat je open staat voor andere culturen en probeert om wat van elkaar te leren is het belangrijkste.

5 tips om je interculturele communicatie te verbeteren

Het is misschien geen gemakkelijke skill om aan te leren, maar om je toch een hoop werk te besparen hebben wij hieronder 5 eenvoudige en effectieve tips op een rijtje gezet om jouw interculturele communicatie naar een hoger niveau te tillen. Neem deze tips goed in je op, pas ze toe in de praktijk en doe er vooral je voordeel mee!

 1. Wees je bewust van cultuurverschillen:

Realiseer je dat culturen nou eenmaal verschillen van elkaar. De manier waarop iemand communiceert is grotendeels cultuurgebonden en heeft niets met jou als individu te maken. Vat het dan ook niet persoonlijk op als iemand zich niet gedraagt zoals jij gewend bent. Ben je er van bewust dat cultuur altijd een belangrijke factor is in iemands verbale en en non-verbale communicatie.

      2. Verdiep je in andere culturen:

Kennis van andere culturen is cruciaal in het proces om intercultureel te leren communiceren. Lees erover, kijk documentaires, ga op vakantie, stel vragen, zoek op internet. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Deze kennis kan je namelijk inzetten om vervolgens jouw communicatie zo goed mogelijk aan te passen naar individuen uit andere culturen. Dit is slechts de basis en leidt niet perse tot verbetering van de interculturele communicatie. Daarvoor is meer interactie nodig, want iedereen heeft immers zijn eigen gebruiksaanwijzing.

     3. Luister goed en stel vragen:

Toon interesse in andere culturen. Ben nieuwsgierig en ga het gesprek aan. Stel je open voor de  ideeën of inzichten die anderen je geven. Gaandeweg leer je elkaar beter begrijpen en zal de communicatie soepeler verlopen.

     4. Ga op zoek naar overeenkomsten:

Hoewel men vaak geneigd is de verschillen tussen culturen onder de loep te nemen is het juist belangrijk de overeenkomsten te (h)erkennen. Als je echt impact wilt maken met jouw communicatie is het belangrijk om niet de verschillen te benadrukken. 

     5. Leer met de tijd:

Accepteer, hoe ambitieus je ook bent, dat leren nou eenmaal tijd kost. Als je het intercultureel communiceren vaker in de praktijk toepast, zal je uiteindelijk de communicatiestijl ontdekken die het beste bij jou past.

Geen blogs meer missen? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief!