Privacy verklaring

Club BENG hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze

privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan

met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens. Club BENG en dus ook Beeld en Geluid Den Haag houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval het volgende met zich mee:

 • Je persoonsgegevens verwerken we in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van persoonsgegevens beperkt zich tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • We vragen om toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Je gegevens zijn zichtbaar op onze website. Een deel is openbaar en een deel is alleen zichtbaar voor andere leden
 • Persoonlijke account pagina’s worden niet geïndexeerd door google.
 • Wanneer we google Analytics gebruiken delen we geen data met ze en alle IP adressen blijven anoniem.

Als Club BENG zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je hierover vragen hebt na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemene zin, dan kun je contact met ons opnemen. 


Deze privacyverklaring gaat in op 20 juli 2021. Door op of vanaf die datum gebruik te maken

van onze diensten, ga je hiermee akkoord.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Club BENG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over het lidmaatschap en/of uitnodigingen;
 • Om de basis van je surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeur af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming.

Welke gegevens bewaren we?

De volgende gegevens worden door Club BENG bewaard.

 • Voornaam en achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Functie;
 • Privé en zakelijk telefoonnummer;
 • Privé en zakelijk e-mailadres;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;


Club BENG is een initiatief van Beeld en Geluid Den Haag en is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag.